De jaarlijkse ledenvergadering van het Thijmgenootschap is dit jaar rijker dan andere jaren, met de uitreiking van het eerste Thijm-stipendium aan een jonge wetenschapper, een toespraak van Ad van der Helm en een gesprek over ideeën en wensen van de leden.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert in 2016 en 2017 een serie van vier studiemiddagen rond het thema ‘Religie en geweld’. De eerste bijeenkomst stelde het lezen van geweldsteksten in de Bijbel aan de orde. Is de Bijbel inherent gewelddadig? Moeten we gewelddadige teksten in de Bijbel negeren of hermeneutisch tandeloos maken? Een verslag.

Geld speelt wel een rol, is de ondertitel van deze nieuwe bundel in de serie Annalen van het Thijmgenootschap. Een kritische blik op de ontwikkeling van ons zorgsysteem.

Verleiding tot gezond gedrag, persuasive technology in de gezondheidszorg. Onder die titel vindt op 20 oktober in de Verkadefabriek in Den Bosch een avondsymposium plaats, over nieuwe technologie om mensen te helpen hun gedrag te veranderen. 

Op zaterdagmiddag 12 november stellen de Adelbertvereniging, het Thijmgenootschap en de Stichting Thomas More hun jaarlijkse symposium in het teken van 500 jaar Utopia. Het programma wordt gedragen door oud-minister van justitie Ernst Hirsch Ballin, theoloog en lekendominicaan Erik Borgman en de Ierse historicus Eamon Duffy.

De Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap bespreekt en bepaalt de thema's voor bundels, conferenties en het symposium. Het bestaat idealiter uit wetenschappers van verschillende universiteiten en uit diverse disciplines.

Tijdens het jaarlijkse symposium op 12 november vindt ook de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. 

Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan.

De Griekse eurocrisis, de vluchtelingencrisis, de aanslagen in Parijs - met elke grote gebeurtenis lijkt Europa van gedaante veranderd en krijgt de term ‘crisis’ een nieuwe betekenis. Wat staat ons te wachten? Wat staat ons te doen? Stephan van Erp, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap, schreef er een theologisch essay over. 'De nieuwe droom voor Europa bestaat in het onder ogen zien van de werkelijkheid van het menselijk tekort.'

Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom.

Pagina's