ALV 2019

Tijdens het symposium op 9 november 2019 in Utrecht wordt 's ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

In verband hiermee aan te treffen:

- de agenda,
- het verslag van de ALV van 3 november 2018,
- het jaarverslag 2018,
- de statutenwijziging Thijmgenootschap
- de verklaring van de kascommissie
- het financieel jaarverslag 2018 van het Thijmgenootschap

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.

mr. Jasper van Uden, alg. secretaris