ALV 2022

Op 19 November 2022 vindt de algemene ledenvergadering plaats van het Thijmgenootschap. De locate is Huize Heyendaal in Nijmegen (Geert Grooteplein Noord 9) en vangt aan om 10:30. Vanaf omstreeks 10:00 bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee. 

Tijdens de ledenvergadering zal er ook een inhoudelijk programma plaatsvinden waarvoor u van harte uitgenodigd bent, dat begint om 11:30. Meer informatie daarover vindt u hier

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1.         Opening

2.         Vaststelling agenda

3.         Mededelingen

4.         Verslag van de schriftelijke ALV 2021 – zie bijlage 1

5.         Jaarverslag 2021 – zie bijlage 2

6.         Financieel Jaarverslag 2021 – zie bijlage 3a-c

7.         Decharge en benoeming leden kascontrolecommissie 2022 – zie bijlage 4

9.         Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5

10.       Rondvraag

11.       Inhoudelijk programma

12.       Sluiting 

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.