Ad Borsboom

Van geboorte tot lang na de dood: de levenscyclus van Australische Aborigines

  • Ad Borsboom

Om het bredere kader zichtbaar te maken wordt deze bundel afgesloten met een studie van de levensloop en samenhang tussen generaties in een radicaal andere context. Ad Borsboom analyseert de levenscyclus van de Australische Aborigines, die gekenmerkt wordt door religieuze riten. Deze riten maken de overgang van de ene naar de andere levensfase zichtbaar. Ouderen leiden in deze cultuur de riten en zijn verantwoordelijk voor de geestelijke en intellectuele ontwikkeling van jongeren.

Onderwijs en traditie in niet-westerse culturen

  • Ad Borsboom
  • Jean Kommers

Leren is universeel in menselijke samenlevingen. Het is letterlijk van levensbelang voor de continuïteit van het sociale leven, voor het economisch welzijn, voor het aanleren van moreel besef en voor het formuleren en ontwikkelen van opvattingen over zingeving. Maar het instituut school - leren in een daarvoor bestemde ruimte met een leraar als instructeur - is alleen sinds de late 19e eeuw in het westen gemeengoed.

Abonneren op RSS - Ad Borsboom