Edith Brugmans

Inleiding: Literatuur en filosofie

  • Edith Brugmans

Elk mensenleven is een verteld leven. Mensen praten, babbelen, roddelen, redeneren, dichten en zwijgen. Deze onophoudelijke taligheid is een samenspel van betekenis geven, uitleggen en nuanceren. ‘Wat betekent dit’ en ‘wat bedoel je’ zijn vragen die het wederzijds verstaan van mensen begeleiden. Ze weerspiegelen de diepere vraag die naar verwondering of wanhoop klinkt, de vraag naar de zin van het leven.

De ziel in de literatuur

Redactie: 

Literatuur raakt de ziel, ze kan de ziel vormen en verheffen of bederven. Dat wist Plato al en daarom ontwikkelde hij een filosofische kritiek van de literatuur, terwijl Aristoteles de essentie van de tragedie doorgrondde. Maar na de Oudheid hebben filosofen de literatuur eeuwenlang links laten liggen. In de 19de en vooral in de 20ste eeuw verandert dit en is er zelfs sprake van een literary turn van de filosofie.

Inleiding

  • Eelke de Jong
  • Edith Brugmans
  • Christina Bode

Voedsel is veel meer dan een bron van energie voor het lichaam. Een gezamenlijke maaltijd heeft culturele, religieuze en sociale betekenissen. Allerlei rituelen rond voedsel – van offers tot haute cuisine – drukken het besef uit dat voedsel aan de basis van ons bestaan staat.

In dit boek worden de technische, politieke, economische, ethische en religieuze aspecten van voedsel in een globaliserende wereld belicht.

Voedsel en globalisering

De grenzen in zicht

Redactie: 

Tomaten uit Spanje, appels uit Chili, sperziebonen uit Ethiopië, biefstuk uit Argentinië: voedsel komt uit alle windstreken op ons bord.

Maar globalisering heeft een prijs. Klimaatveranderingen, bevolkingsgroei, toenemende vraag naar biobrandstoffen en eiwitrijk voedsel, en verstedelijking hebben grote invloed op onze wereldwijde voedselproductie. Is de aarde nog wel in staat de wereldbevolking te blijven voeden? Of zijn de grenzen van voedselvoorziening bijna bereikt?

Rechtvaardigheid en migratie

Een historisch-wijsgerige analyse van een actuele kwestie
  • Edith Brugmans

Edith Brugmans wijst erop dat in hedendaagse filosofische discussies het openstellen van grenzen gewoonlijk wordt gepresenteerd als het rechtvaardige antwoord op het grote, actuele probleem van migratie. Zij vindt dat een historisch-filosofische benadering duidelijk maakt dat er verschillende begrippen van rechtvaardigheid bestaan, die uiteenlopende visies op migratie met zich meebrengen. Ze werkt dit uit voor de visies van Plato, Thomas van Aquino en Adam Smith en betoogt dat open grenzen als norm moeten gelden.

Inleiding

  • Edith Brugmans
  • Paul Minderhoud

Dit boek beoogt enkele hardnekkige mythes en ernstige misverstanden waardoor de actuele discussie over migratie gekleurd wordt, bloot te leggen en te corrigeren. Aansluitend wil het boek inzichten, argumenten, gegevens en principes aanreiken om het denken over migratie constructieve impulsen te geven en het migratiebeleid goede oriëntaties te bieden.

Het boek is geschreven door de studiegroep ‘Migratie’ die in 2004 op initiatief van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen is opgericht.

Moreel scepticisme

  • Edith Brugmans

Waarden, normen, respect en fatsoen: we worden voortdurend ertoe gemaand. Maar kunnen wij wel steeds moreel zijn? En willen we dat wel?

Dit essay gaat over redenen om moreel sceptisch te zijn. Via filosofische argumenten en literaire beschrijvingen worden ervaringen van de grenzen van de moraal besproken. 

Waarom kunnen we niet leven met een allesoverheersende claim van moraliteit, maar ook niet zonder de idee van het goede?

Moreel scepticisme (Thijmessay 2005)

Redactie: 

Waarden, normen, respect en fatsoen: we worden voortdurend ertoe gemaand. Maar kunnen wij wel steeds moreel zijn? En willen we dat wel? Dit essay gaat over redenen om moreel sceptisch te zijn. Via filosofische argumenten en literaire beschrijvingen worden ervaringen van de grenzen van de moraal besproken. Waarom kunnen we niet leven met een allesoverheersende claim van moraliteit, maar ook niet zonder de idee van het goede?

Pagina's

Abonneren op RSS - Edith Brugmans