Eelke de Jong

Solidariteit onder druk?

Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid

Redactie: 

Solidariteit met de arme en behoeftige is vaak gezien als een belangrijk element van de christelijke levenswijze en vormt ook een van de beginselen van de christelijke sociale leer. Tegenwoordig wordt deze solidariteit ten minste deels ter discussie gesteld. Critici benadrukken dat de steun die verleend wordt leidt tot passiviteit en misbruik. Of dat deze hulp bij nadere beschouwing hypocriet is omdat degenen die de hulp ontvangen door de gever klein gehouden worden.

Sterke en zwakke vormen van marktwerking bij de financiering en het bestuur van bedrijven

  • Eelke de Jong

Eelke de Jong gaat in op voorstellen om de wetgeving zodanig te veranderen dat aandeelhouders meer zeggenschap krijgen en bedrijven meer informatie over hun activiteiten moeten verschaffen. Hij plaatst deze ontwikkeling in de trend naar internationalisering, waardoor een grote afstand is ontstaan tussen bestuurders en externe aandeelhouders. Er zijn duidelijke regels nodig om machtsmisbruik door bestuurders te voorkomen. Dit is een meer marktconforme wijze van het regelen van de onderlinge verhoudingen dan tot nu toe in Nederland gebruikelijk is.

Inleiding

  • Eelke de Jong

Zowel de voorstanders als de tegenstanders van marktwerking werpen maatschappelijke waarden als uiteindelijke toetssteen in de strijd. Waar de ene partij een toename van marktwerking ziet als in strijd met de door de jaren heen opgebouwde waarden, beschouwt de ander de markt als een middel om belangrijk geachte waarden te verkrijgen. Het is deze verhouding tussen markt en waarden die centraal staat in deze bundel.

Markt en waarden

Redactie: 

Discussies over de morele pro’s en contra’s van het marktmechanisme worden gekenmerkt door volstrekt wederzijds onbegrip. Voor tegenstanders is ‘de markt’ een immorele jungle waar alleen het recht van de sterkste geldt en waar menselijke waarden met voeten worden getreden. Marktdenkers daarentegen begrijpen niets van dergelijke bezwaren: voor hen is de markt niet meer en niet minder dan een neutraal en bovendien efficiënt coördinatiemechanisme van economische activiteiten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Eelke de Jong