Erik Borgman

Theologie vandaag – en morgen dan?

Enkele notities bij een opmerkelijk document
  • Erik Borgman

Laten we eerlijk zijn, wij theologen kijken niet steeds reikhalzend uit naar de documenten uit Rome over aard en taak van ons vak. Wij houden eerder ons hart vast. Niet omdat (tenminste wat mij betreft) de theologie niet kerkelijk behoort te zijn en het ambtelijke leergezag van de rooms-katholieke kerk niets over ons werk te zeggen heeft. Maar wij hebben het gevoel vaak met wantrouwen te worden bekeken en niet serieus te worden genomen in onze inzet theologie verantwoord te beoefenen. 

Onvoorwaardelijke toewijding aan de onthulling van de waarheid

De religieuze dimensie van goede wetenschap
  • Erik Borgman

Dat de vraag naar goede wetenschap opnieuw op de academische agenda staat, is opvallend. Een tijdlang leek deze vraag immers geen enkele rol te spelen. Wetenschap werd behandeld als vanzelfsprekend goed en goede wetenschap, dat was simpelweg wetenschap die haar resultaten voor andere wetenschappers controleerbaar maakte. Daar zijn allerlei procedures voor en hoewel er altijd gevallen van wetenschappelijke fraude zijn geweest, is er langere tijd bijna blind op deze procedures vertrouwd. 

Kwetsbaarheid serieus nemen

Naar een christelijke visie op Europa
  • Erik Borgman

Direct na de Tweede Wereldoorlog heeft West-Europa het kunnen opbrengen. Hoewel ze het geld hard nodig hadden voor hun eigen wederopbouw, zagen de West-Europese landen er met het oog op de toekomst van af elkaar te dwingen direct hun schulden af te betalen. Zij beseften dat dit hen gevangen zou houden in het verleden dat ze achter zich wilden laten. Ze deden de schulden in een gezamenlijke pot en beloofden dat ze elkaar uiteindelijk ervoor schadeloos zouden stellen. Door het verleden los te laten, opende zich de mogelijkheid een nieuwe toekomst te ontvangen en eraan bij te dragen

Technologie als genade?

Enkele verkenningen van de verhouding tussen techniek en religie
  • Erik Borgman

Erik Borgman presenteert een verrassende visie waarin de vertechnologiseerde wereld religieus doorgrond moet worden. Hij doet dat in het kader van een theologie van de schepping, en belicht twee aspecten: enerzijds de verhouding tussen technologie en natuur en anderzijds die tussen natuur, technologie en God. Borgman beschouwt technologie als een vorm van genade.

Abonneren op RSS - Erik Borgman