Frank G. Bosman

God tussen oorlog en vrede

Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld
  • Harm Goris
  • Frank G. Bosman

Samenvattingen van: Frank G. Bosman en Harm Goris (red.) God tussen oorlog en vrede. Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld. Annalen van het Thijmgenootschap jaargang 106 (2018), aflevering 1

God tussen oorlog en vrede

Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld

Redactie: 

Veel liberale denkers en ook het grote publiek zien tegenwoordig religie als bron van geweld. Religie, zo zegt men, vraagt om exclusieve toewijding en overgave en eist onvoorwaardelijke instemming met absolute waarheidsaanspraken die irrationeel zijn. Daarmee sluit religie elk redelijk debat uit, zowel intern als met andersdenkenden, en zet aan tot onverdraagzaamheid en uiteindelijk tot gewelddadige vernietiging of gedwongen bekering van ‘de ongelovigen’. De gezaghebbende bronnen en de geschiedenis van de godsdiensten zouden die intrinsieke gewelddadigheid illustreren.

Gods letterproeverij

Portretten van katholieke literatoren

Redactie: 

Godfried Bomans, Lucebert, Marie Koenen, Vonne van der Meer: vier auteurs die naast het schrijverschap gemeenschappelijk hebben dat ze katholiek zijn. Zeer verschillend katholiek overigens.

 

In Gods letterproeverij worden tien katholieke schrijvers geportretteerd. Het boek illustreert de veelzijdigheid van het Nederlandse katholicisme in de twintigste eeuw. Een eeuw waarin de katholieke kerk van fiere zuil veranderde in zieltogende restkerk. Hoewel. Ook in moderne literatuur wordt God beschreven en beproefd.

Abonneren op RSS - Frank G. Bosman