Frans Maas

Spiritualiteit in het leerproces

  • Frans Maas

Frans Maas betoogt dat spiritualiteit betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs. Spiritualiteit in het leerproces heeft te maken met ‘smaak krijgen’ voor het ‘goede leven’, waarbij de liefde voor het vak en de liefdevolle genegenheid tussen leraar en leerling onontbeerlijk zijn. Maas verwijst hiervoor naar de bijbelse wijsheidsliteratuur, de zeventiende-eeuwse onderwijsspiritualiteit van De la Salle en naar de klassieke rabbijnenscholen.

Muzische verleidingen en het religieuze

  • Frans Maas

De muze en het religieuze vormen een combinatie die vaak onder spanning heeft gestaan, tot en met kortsluitingen toe. Maar wanneer iets licht moet geven, is die spanning nodig, vindt Frans Maas. In deze bijdrage gaat hij vanuit historisch perspectief in op enkele opties die op de verhouding tussen het schone en het heilige genomen kunnen worden. Hierbij beperkt hij zich voor de muze tot het muzikale en voor het religieuze tot de christelijke tradities.

Het ‘eeuwig nu’ van Meister Eckhart en de sporen daarvan bij Dag Hammarskjöld

  • Frans Maas

Het kan zijn dat de ziel ontdekt dat zij al door God aangesproken is. Het kan zijn dat de ziel, als ze verstaat dat ze al geroepen is door het Woord, de bestemming vindt die er in den beginne al was. Deze godsbetrokkenheid van de ziel krijgt literair gestalte in mystieke teksten, in de liturgie, in de hymne en in sommige poëzie.

Frans Maas bespreekt hoe Meister Eckhart de godsbetrokkenheid verwoordt en wijst op de sporen van Eckharts spiritualiteit in de dagboeken van Hammarskjöld.

Abonneren op RSS - Frans Maas