Harm Goris

God tussen oorlog en vrede

Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld
  • Harm Goris
  • Frank G. Bosman

Samenvattingen van: Frank G. Bosman en Harm Goris (red.) God tussen oorlog en vrede. Kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld. Annalen van het Thijmgenootschap jaargang 106 (2018), aflevering 1

Inleiding

  • Frank Bosman
  • Harm Goris

Academische theologie aan de universiteit en het officiële kerkelijke spreken verhouden zich niet altijd even makkelijk tot elkaar. Met name tussen het leergezag van de bisschoppen (en hun bestuursmacht binnen de Kerk) en de academische theologie kunnen conflicten ontstaan.

Verdeelde wijsheid

Tussen Kerk en academische theologie

Redactie: 

Academische theologie en Kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Beide willen wetenschap, samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert wrijving en strijd op. In Nederland zijn de verhoudingen soms zelfs dermate verkild, dat er sprake lijkt te zijn van een scheiding van tafel en bed. De wetenschappelijke en kerkelijke theologie leven langs elkaar heen.

De theologie gevierendeeld

Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland

Redactie: 

De theologie aan de Nederlandse universiteiten ondergaat razendsnelle veranderingen. Eeuwenoude opleidingen in Utrecht en Leiden, die zo bepalend zijn geweest voor het Nederlands calvinisme, zijn in 2012 bijna geruisloos opgeheven. Aan katholieke zijde resteren van de zes wetenschappelijke instellingen voor theologie die er in 1968 waren,anno 2013 nog maar twee.

Inleiding

  • Rudi te Velde
  • Harm Goris

Het schoolvak levensbeschouwelijke vorming functioneert in een veranderende omgeving, die nieuwe, indringende vragen aan de plaats en de inhoud van het vak stelt. We kunnen en willen niet terug naar de catechismuslessen van vroeger, maar we vinden dat het vak ook meer moet zijn dan het geven van folkloristische informatie over verschillende religies, schrijven Rudi te Velde en Harm Goris in deze inleiding.

Levensbeschouwelijke vorming

Tussen filosofie en religie

Redactie: 

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld dat gekenmerkt wordt door problemen die verband houden met de verzwakking van de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en het cultureel-religieus pluralisme dat steeds sterker zijn stempel drukt op het onderwijs.

Veranderlijkheid van de waarheid

  • Harm Goris

Waarheid is volgens Thomas niet uitsluitend iets van God; ook schepselen hebben hun eigen, inherente en intrinsieke waarheid. Er is dus een filosofische beschouwing van de waarheid mogelijk, die berust op de zelfstandige natuur van de geschapen werkelijkheid en die zich niet rechtstreeks vereent met de orde van het goddelijke. De geschapen werkelijkheid is meer dan alleen maar een schaduw van de goddelijke werkelijkheid; de schepping krijgt van God haar zelfstandigheid, eigen werkzaamheid en inherente intelligibiliteit.

Abonneren op RSS - Harm Goris