Henri Geerts

Inleiding

Individualisering, cohesie en het katholieke denken
  • Henri Geerts
  • Johan van Workum

Doet godsdienst ertoe, als het gaat om gemeenschapszin in de samenleving? Dit boek belicht deze vraag vanuit het begrippenpaar 'cohesie' en 'individualisering'. Er is veel aandacht geweest voor het individu, maar daardoor is de gemeenschapszin wat buiten beeld geraakt.

Maakbaarheid, macht en matigheid

Korte beschouwingen in het natuurdebat

Redactie: 

Dit boek plaatst de natuur in het zicht door actuele standpunten te verzamelen rond drie thema's die vanuit een christelijke levensbeschouwelijke traditie waardevol zijn. Zo verwijst 'maakbaarheid' impliciet naar de spanning tussen de natuur die ons gegeven is en die we niet in de hand hebben en de natuur die we in de hand genomen hebben. Waar liggen hier de grenzen? 'Macht' herinnert ons aan de verantwoordelijkheid bij het bepalen en bij het nastreven van politieke doelen. Dat geldt ook in een concreet geval als de aanleg van een tweede nationale luchthaven.

Abonneren op RSS - Henri Geerts