Jan Jans

Uitdagingen van de hedendaagse techniek voor de katholieke moraaltheologie

Casus: voortplantingstechnologieën
  • Jan Jans

Jan Jans wijdt een beschouwing aan de kerkelijke beoordeling van hedendaagse voortplantingstechnologieën en de diverse argumenten en ontwikkelingen. Er is geen sprake van een massief standpunt, stelt hij. Of liever, achter datgene wat een massief standpunt lijkt, zijn talloze discussies, strategieën en mechanismen werkzaam geweest.

Mens-Machine-Mens

Nieuwe media en maatschappelijke relaties

Redactie: 

We kunnen er niet onderuit: de wereld is een informatiemaatschappij aan het worden. Het is nog maar de vraag welke media daarbij het voortouw nemen: de spreektaal, het schrift, het drukwerk, de afbeelding, de film, de radio, de televisie, de mobiele telefoon, de palm computer, de CD, de CD-ROM, de DVD, het internet, de virtual reality. Maar zeker is in elk geval dat recente technologische ontwikkelingen dit proces aanjagen: er heeft een onvoorstelbare uitbreiding en versnelling plaatsgevonden van toegang tot informatie.

Abonneren op RSS - Jan Jans