Luca Consoli

Waarheid en democratie

Redactie: 

Politici die wetenschappelijke rapporten als meningen typeren en tegenfeiten presenteren, leerlingen die complottheorieën boven historische kennis plaatsen en gevoelige onderwerpen weigeren te bespreken, onderzoekers die het vertrouwen in de wetenschap ondermijnen door onderzoeksresultaten te verzinnen of louter naar wenselijke uitkomsten te zoeken, nieuwsverspreiding op basis van algoritmen die ons wereldbeeld bevestigen. Allemaal zaken die het vertrouwen in de democratie ondermijnen en het belang van waarheid ondergraven.

Ter inleiding

De deugdzame wetenschapper tussen praktijk en institutie
  • Luca Consoli
  • Ron Welters

Wetenschappelijke kennis heeft een bijzondere status vandaag de dag. Enerzijds is ze de haast religieuze status die ze zo lang had kwijt en is ze anno nu onderhevig aan stevige kritiek, variërend van interne kritische noten van sociologen en filosofen tot scherpe kanttekeningen bij ‘de wetenschap’ door politici en het grote, mondige publiek, dat zich steeds minder gelegen laat liggen aan wetenschappelijke autoriteit.

De goede wetenschapper

Redactie: 

De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar zoeklicht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties.

Betekenis, impact en dilemma’s van nanotechnologie en haar toepassingen

  • Luca Consoli

Luca Consoli legt de aandacht bij het bijzondere karakter van het ‘nano-gebeuren’ als technowetenschap. Hij zet uiteen dat nanotechnologie ontwikkelingen in gang kan zetten die op hun beurt weer nieuwe technieken en producten kunnen doen ontstaan. Daardoor zijn de ontwikkelingen niet neutraal, maar hebben vaak verkapte normatieve implicaties. Juist nanotechnologie kan onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden.

Het samenspel van generaties

  • Christina Bode
  • Luca Consoli

Er valt nog een wereld te winnen: voor de identiteit als volwassene op leeftijd, tegen de eenzijdige belasting van een kleinere groep jongeren en ook voor de toekomstige samenleving. Meestal worden de consequenties van de vergrijzing vanuit economisch oogpunt bediscussieerd. Wij gaan er in dit boek echter op in waar kansen voor het intergenerationele samenspel liggen en waar aan het wederzijdse begrip nog gewerkt mag worden om er samen iets moois van te maken.

Oud en Jong

Verschillende generaties in Nederland

Redactie: 

Wanneer bent u geboren? Hoe zag Nederland of uw land van herkomst er toen uit? Wat zijn uw eerste herinneringen? Hoe was uw puberteit? Welk boek en welke muziek hebben de meeste indruk op u gemaakt? En later in uw leven – hoe hebben u en uw partner besloten wie er (hoofdzakelijk) voor de kinderen ging zorgen en wie er (voornamelijk) voor de kost werkte? En als u al gestopt bent met werken: wanneer en waarom bent u opgehouden met werken?

Inleiding

  • Luca Consoli
  • Rolf Hoekstra

De bijdragen in deze bundel vertonen, ondanks hun zeer verschillende disciplinaire afkomst, een opvallende mate van overeenkomst, vooral in het signaleren hoe technologie onlosmakelijk verbonden is met ons menszijn, en hoe bepalend ze is voor ons mensbeeld. Deze bundel poogt verschillende openingen te bieden voor eigen reflectie op een thema dat in de komende tijden alleen relevanter en complexer zal worden.

Technologie en mensbeeld

Redactie: 

Wetenschap en technologie behoren tot de sterkste krachten in onze samenleving. Niet alleen vermeerderen ze onze kennis op velerlei gebied en maken ze middels technische snufjes ons leven aangenamer (of juist tragischer). Nee, wetenschap en technologie doordringen alle aspecten van ons sociale weefsel, en beïnvloeden zodoende ons zelfbeeld, de manier waarop wij onself als mens beschouwen, zowel op individueel als op gemeenschappelijk niveau.

Slow Food

  • Luca Consoli

Slow Food kan worden beschouwd als een beweging die zich richt op zowel biologische als lokale voedselproductie. Luca Consoli maakt duidelijk dat Slow Food bij nader inzien de claim op maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde voedselproductie niet kan waarmaken. De beweging heeft wel een andere ethische waarde: ze brengt een ‘deugdzaam hedonisme’ tot leven.

Abonneren op RSS - Luca Consoli