Marcel Becker

Soberheid als ideaal en als noodzaak

Met teksten van Wijnand Duyvendak, paus Franciscus e.a.

Redactie: 

Afgelopen jaren is ‘soberheid’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Met de economische crisis hebben veel mensen minder te besteden en moeten zich bijgevolg gaan bezinnen op wat ze echt nodig hebben. Maar versobering is niet alleen negatief omdat zij ook leidt tot kansen. De al of niet daartoe gedwongen sobere mens draagt namelijk bij aan een duurzame samenleving en daarmee mogelijk tot een betere wereld.

Een behouden thuiskomst

Idealen in de palliatieve zorgverlening

Redactie: 

Veel mensen die geconfronteerd worden met hun naderende dood, willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. ‘Thuis komen en thuis zijn’ is dan ook het thema van waaruit in dit boek palliatieve zorg wordt belicht. Het gaat daarbij eerst en vooral om ‘thuis’ als de eigen woonomgeving. Hoe belangrijk is het om zorg ‘thuis’ aan te bieden? Is thuiszorg tot het einde toe mogelijk en wenselijk?

Abonneren op RSS - Marcel Becker