Margo Trappenburg

Dubbele depolitisering

Beschouwing naar aanleiding van de zaak Kelly
  • Margo Trappenburg

Politicologe Margo Trappenburg kenschetst de besluitvorming over prenatale diagnostiek als halfslachtige depolitisering (of halfslachtige medicalisering), doordat de politiek de kwestie eerst aan de medici overgelaten heeft, maar vervolgens met warrig beleid de status van door die medici opgestelde richtlijnen in twijfel heeft getrokken. Er is sprake van dubbele depolitisering: een proces van besluitvorming waaraan niettemin voordelen kleven.

Solidariteit in de gezondheidszorg: een project tot volksopvoeding

  • Margo Trappenburg

In haar bijdrage over solidariteit in de gezondheidszorg laat Margo Trappenburg doorschemeren niet veel op te hebben met het utilitaristisch individualisme. Als het kabinet-Balkenende II zijn zin krijgt, dan worden wij met tot utilitaristische individualisten gemáákt. Wij zullen eindeloos gaan tobben over de keuze van zorgverzekeraar, over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van ziektekostenpolissen, enzovoort.

De pedagogische taak van het recht

  • Margo Trappenburg

Voor allerlei maatschappelijke vragen hebben politici en juristen jarenlang een oplossingsstrategie gehanteerd die erop neer kwam dat zij de vraag trachtten op te lossen naar geldend recht, gewoon rechtstreeks of naar analogie. Uit de verhalen in deze bundel kunnen we opmaken dat deze oplossingsstrategie onder rechtstheoretici en rechtsfilosofen zo langzaam aan erg impopulair is geworden.

Abonneren op RSS - Margo Trappenburg