Palmyre Oomen

Vragen over mens, techniek, natuur en God

Filosofische en theologische overwegingen bij nanotechnologie
 • Palmyre Oomen

Palmyre Oomen reflecteert op vragen die door nanotechnologie worden opgeroepen vanuit een filosofisch en theologisch perspectief. Ze overdenkt het begrip ‘natuur’ en de onderlinge relaties tussen mens, natuur en techniek. Vervolgens stelt zij de kwestie van het ‘voor God spelen’ theologisch aan de orde, en ontvouwt ze de visie dat qua realisering scheppen nooit iets is van God alleen.

Inleiding

 • Theo Wobbes
 • Palmyre Oomen
 • Theo Bemelmans

Gerenommeerde wetenschappers geven in dit boek een inleiding in dit fascinerende onderzoeksterrein en een overzicht van enkele veelbelovende toepassingen. Maar ook wordt stilgestaan bij vooralsnog onbeantwoorde vragen en levensbeschouwelijke kwesties die bij deze technologie opdoemen.

Nanotechnologie

Betekenis, beloftes en dilemma’s

Redactie: 

Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen op de schaal van atomen, moleculen en supramoleculaire structuren ter grootte van een miljardste meter, ofwel 0,000000001 meter. Zelfs met de sterkste microscoop zijn fenomenen van deze afmeting niet te zien. Maar op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

Gods Eros en het natuurlijk godsverlangen in de kosmologie van Whitehead

 • Palmyre Oomen

Het klassieke thema van het natuurlijk godsverlangen speelt een verrassende rol in de speculatieve filosofie van Whitehead, bekend als grondlegger van de zogenaamde procestheologie. Waar de klassieke theologie God in statische termen denkt als een onveranderlijk zijn, is het kenmerkend voor Whitehead dat hij een zeker proceskarakter toeschrijft aan God. Een ander woord voor dat fundamentele proceskarakter is ‘eros’.

Cyberspace voor dummies – een vraaggesprek met Jos de Mul

 • Palmyre Oomen
 • Jan Osse
 • Vincent Kirkels

De bundel begint met een vraaggesprek met filosoof en cyberspace-deskundige Jos de Mul. Hij legt elementaire begrippen uit, die voor ingewijden vertrouwd zijn maar voor buitenstaanders vooral abracadabra. Hierdoor kan de lezer, voordat hij of zij aan de rest van de bundel begint, enige vertrouwdheid opdoen met de begrippen die gangbaar zijn in de ICT en het cyberspace-gebeuren.

Ten geleide

 • Palmyre Oomen
 • Jan Osse
 • Vincent Kirkels

Ongemerkt en geleidelijk heeft ICT zich een plaats veroverd, niet alleen in de communicatie met de ons omringende wereld, of als fantasiewereld, maar ook binnen ons eigen fysieke bestaan. Dat biedt ongekende mogelijkheden, fascinerende en soms ook huiveringwekkende. Hoe gaan wij hiermee om? Welke invloed heeft ICT op ons mensbeeld, op onze relaties en op onze identiteit? Hoe verhoudt al dit onwerkelijke werkelijke zich tot ons ongeweten weten van verwachting, transcendentie, hoop en religie?

Pagina's

Abonneren op RSS - Palmyre Oomen