Paul Minderhoud

De mythe van de vrije toegang tot voorzieningen voor migranten

  • Paul Minderhoud

Paul Minderhoud analyseert vanuit een juridisch perspectief de veelgehoorde misvatting dat vreemdelingen meteen bij binnenkomst in Nederland toegang hebben tot alle sociale voorzieningen. Differentiatie in toegang tot sociale voorzieningen is in werkelijkheid al aanwezig is en de marges om nieuwe maatregelen te nemen ter verdere inperking van die toegankelijkheid blijken erg smal te zijn.

Inleiding

  • Edith Brugmans
  • Paul Minderhoud

Dit boek beoogt enkele hardnekkige mythes en ernstige misverstanden waardoor de actuele discussie over migratie gekleurd wordt, bloot te leggen en te corrigeren. Aansluitend wil het boek inzichten, argumenten, gegevens en principes aanreiken om het denken over migratie constructieve impulsen te geven en het migratiebeleid goede oriëntaties te bieden.

Het boek is geschreven door de studiegroep ‘Migratie’ die in 2004 op initiatief van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen is opgericht.

Abonneren op RSS - Paul Minderhoud