Paul van Tongeren

Filosofie en/als spiritualiteit

  • Paul van Tongeren

Paul van Tongeren opent deze bundel met een beschouwing over de verhouding tussen levensbeschouwelijke en filosofische vorming. Hij doet dit aan de hand van de historische interpretatie die de Franse filosofen Pierre en Ilsetraut Hadot hebben gegeven van de hellenistische filosofie als ‘een manier van leven’. Van Tongeren wijst op een essentieel aspect van de christelijke spiritualiteit, dat in de vorm van de notie van genade ruimte maakt voor de activiteit van een Ander, die ons persoonlijk tegemoet treedt.

Inleiding

  • Paul van Tongeren
  • Karin Pasman-de Roo

Het Thijmgenootschap heeft een keur van auteurs, allen zeer intensief betrokken bij het onderwijs, uitgenodigd om onder woorden te brengen wat volgens hen (goed) onderwijs is. De antwoorden op deze uitnodiging zijn, net als de auteurs, uiteenlopend: ze variëren van een column waarin pittig stelling wordt genomen tot een behoedzame overdenking. En omdat een goed gesprek veronderstelt dat je zelf ook kleur bekent, hebben we dat gedaan onder de titel: ‘voorbeeldig onderwijs’.

Voorwoord

  • Hardy Beekelaar
  • Paul van Tongeren

Het honderdjarige Thijmgenootschap organiseerde cultuurhistorische programma's in tien steden. Het succes van deze programma’s was overweldigend. Stadsgezichten bevat een verslag van alle tien goedbezochte programma's en een selectie van de voordrachten in de Nederlandse steden, die werden gehouden door onder anderen Kees Fens, Herman Pley en James Kennedy.

Vreemde verwanten?

Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom

Redactie: 

We discussiëren de laatste tijd wat af over de islam. Flinke, inmiddels politiek correcte uitspraken over deze monotheïstische wereldgodsdienst zijn niet van de lucht: een primitieve woestijncultuur, een antimoderne godsdienst zonder enige vorm van Verlichting, zonder scheiding tussen kerk en staat. Menig ‘deskundige’ geeft zijn of haar opvattingen ten beste op radio en televisie. Vooral na 11 september 2001 is er een opmerkelijke eensgezindheid in het oordeel dat de westerse, christelijke cutluur superieur is aan de oosterse, islamitische godsdienst en cultuur. 

Over het verstrijken van de tijd

Een kleine ethiek van de tijdservaring
  • Paul van Tongeren

Soms menen we dat de tijd vliegt, op andere momenten vinden we dat hij kruipt. Maar steeds zijn we er zeker van dat de tijd voorbijgaat. Menselijk leven kan niet om die ervaring heen: dat alles wat gebeurt ook weer ophoudt, dat alles voorbijgaat, dat de tijd verstrijkt. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Paul van Tongeren