Rolf Hoekstra

Wetenschap, macht en geld

Hoe onafhankelijk is de wetenschap?
 • Corjo Jansen
 • Eelke de Jong
 • Rolf Hoekstra
 • Toine van den Hoogen
 • Paul Klep
 • Fons Plasschaert
 • Theo Rasing
 • Cor van der Weele.

Dit is de weergave van een discussie over het thema van deze bundel tussen een achttal wetenschappers, die samen het brede spectrum van wetenschapsgebieden vertegenwoordigen (dus afkomstig uit zowel alfa- als bèta- en gammarichtingen), en ieder ervaring hebben met sturing en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Inleiding

 • Eelke de Jong
 • Rolf Hoekstra

De laatste jaren ligt de wetenschap onder vuur. Vooral als de wetenschap direct betrekking heeft op beleidsvraagstukken. De verschillende bijdragen aan deze bundel laten zien dat er sprake is van sociale en financiële druk op de wetenschap. In hoeverre en waar dit problematisch is, dient iedereen voor zichzelf te beoordelen, maar het gesprek daarover is van groot belang.

Inleiding

 • Luca Consoli
 • Rolf Hoekstra

De bijdragen in deze bundel vertonen, ondanks hun zeer verschillende disciplinaire afkomst, een opvallende mate van overeenkomst, vooral in het signaleren hoe technologie onlosmakelijk verbonden is met ons menszijn, en hoe bepalend ze is voor ons mensbeeld. Deze bundel poogt verschillende openingen te bieden voor eigen reflectie op een thema dat in de komende tijden alleen relevanter en complexer zal worden.

Technologie en mensbeeld

Redactie: 

Wetenschap en technologie behoren tot de sterkste krachten in onze samenleving. Niet alleen vermeerderen ze onze kennis op velerlei gebied en maken ze middels technische snufjes ons leven aangenamer (of juist tragischer). Nee, wetenschap en technologie doordringen alle aspecten van ons sociale weefsel, en beïnvloeden zodoende ons zelfbeeld, de manier waarop wij onself als mens beschouwen, zowel op individueel als op gemeenschappelijk niveau.

Abonneren op RSS - Rolf Hoekstra