Ron Welters

Ter inleiding

De deugdzame wetenschapper tussen praktijk en institutie
  • Luca Consoli
  • Ron Welters

Wetenschappelijke kennis heeft een bijzondere status vandaag de dag. Enerzijds is ze de haast religieuze status die ze zo lang had kwijt en is ze anno nu onderhevig aan stevige kritiek, variërend van interne kritische noten van sociologen en filosofen tot scherpe kanttekeningen bij ‘de wetenschap’ door politici en het grote, mondige publiek, dat zich steeds minder gelegen laat liggen aan wetenschappelijke autoriteit.

De goede wetenschapper

Redactie: 

De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar zoeklicht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties.

Abonneren op RSS - Ron Welters