Rudi te Velde

Voorwoord en Inleiding

  • Rudi te Velde

De bedoeling van deze uitgave, zowel van de vertaling als van de begeleidende essays, is om de geïnteresseerde lezer kennis te laten maken met Thomas’ uiteenzetting van het begrip waarheid, die uit wijsgerig oogpunt nog steeds bijzondere interesse verdient vanwege het fundamentele karakter van haar precieze en genuanceerde analyse.

Thomas van Aquino: Over waarheid

[q.d. de veritate q.1]

Redactie: 

Na zijn benoeming tot magister in de theologie aan de Parijse universiteit in 1256 begon Thomas van Aquino zijn leeractiviteit met het houden van een serie academische disputaties over het thema waarheid. De eerste kwestie van deze disputaties betreft een fundamentele wijsgerige analyse van het begrip waarheid en van de verschillende betekenissen waarin van ‘waarheid’ gesproken kan worden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Rudi te Velde