Toine van den Hoogen

Wetenschap, macht en geld

Hoe onafhankelijk is de wetenschap?
  • Corjo Jansen
  • Eelke de Jong
  • Rolf Hoekstra
  • Toine van den Hoogen
  • Paul Klep
  • Fons Plasschaert
  • Theo Rasing
  • Cor van der Weele.

Dit is de weergave van een discussie over het thema van deze bundel tussen een achttal wetenschappers, die samen het brede spectrum van wetenschapsgebieden vertegenwoordigen (dus afkomstig uit zowel alfa- als bèta- en gammarichtingen), en ieder ervaring hebben met sturing en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Visies op de markt: een markt van visies

  • Toine van den Hoogen
  • Jan Peil

Toine van den Hoogen en Jan Peil gebruiken het werk van Adam Smith als achtergrond voor de bespreking van de reden waarom velen in conflicten rond de toenemende globalisering en vermarkting weer aandacht schenken aan de betekenis van normen en waarden. De auteurs gaan na of het denken van Smith over de regelmatigheden van de markteconomie gebruikt kan worden om de discussie over de verhouding tussen markt en waarden fundamenteel te verdiepen.

Abonneren op RSS - Toine van den Hoogen