Wim van de Donk

Toekomst voor de Talpa’s?

Over de markt als gouden kooi en andere ontwikkelingen in het hedendaags medialandschap
  • Simone de Wit
  • Ton Verlind
  • Wim van de Donk

In deze bijdrage onderzoeken de auteurs of commerciële omroepen zich nog wel laten vangen in – vrij naar Max Weber – de ijzeren kooi van de bureaucratie. Ook komt de vraag aan de orde of een verdere liberalisering en commercialisering van het mediabestel wel tot maatschappelijke uitkomsten kan leiden, die vanuit een katholiek perspectief op vrijheid en goede samenleving aanvaardbaar zijn. De conclusie is dat er op dat punt behoorlijke zorgen kunnen worden geformuleerd, die de aloude opdracht van omroepverenigingen als de KRO een verrassende actualiteit geven.

Woord vooraf

Marktwerking versus solidariteit? Een verkenning van ontwikkelingen
  • Wim van de Donk

Deze bundel doet ‘verslag’ van een serie bijeenkomsten die de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap organiseerde rondom het thema ‘marktwerking en solidariteit’. Die serie nam een aanvang in het najaar van 2005 met een symposium in Utrecht, waar onder meer gesproken werd door directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Hun op schrift gestelde bijdragen openen deze aflevering van de Annalen van het Thijmgenootschap.

Marktwerking versus solidariteit?

Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening

Redactie: 

Veel nieuwe vraagstukken in samenleving en politieke besluitvorming spelen zich af op het interessante, maar lastige en relevante terrein waar publiek en privaat, overheid en markt elkaar tegenkomen. Onderwijs, zorg, media, volkshuisvesting, welzijn, reïntegratie: overal zijn governance-vragen actueel. Wie is waarvoor, wanneer en in welke mate verantwoordelijk? Zoeken, organiseren en weer opnieuw nadenken zijn aan de orde. 

Mens-Machine-Mens

Nieuwe media en maatschappelijke relaties

Redactie: 

We kunnen er niet onderuit: de wereld is een informatiemaatschappij aan het worden. Het is nog maar de vraag welke media daarbij het voortouw nemen: de spreektaal, het schrift, het drukwerk, de afbeelding, de film, de radio, de televisie, de mobiele telefoon, de palm computer, de CD, de CD-ROM, de DVD, het internet, de virtual reality. Maar zeker is in elk geval dat recente technologische ontwikkelingen dit proces aanjagen: er heeft een onvoorstelbare uitbreiding en versnelling plaatsgevonden van toegang tot informatie.

Abonneren op RSS - Wim van de Donk