Op zaterdag 17 juni 2023 komt een groep vermaarde kunstenaars, denkers en schrijvers van over de hele wereld bijeen voor de Nexus-conferentie 2023, om – in het spoor van Nietzsche en Van Gogh – onze tijd en onze wereld te bevragen. Heersen machtslust en geldzucht tegenwoordig, of kunnen we nog geloven in andere idealen? Wat geeft ons leven zin? Waar vinden we wijsheid en kennis daarover: in de cloud, in bibliotheken, in kunst? En is de westerse cultuur verworden tot een grafmonument van toeristische attracties of is zij nog altijd een rijkgevulde schatkamer die hoop biedt? Met sprekers als Tomáš Halík, Katherine Fleming, Brian Greene en Robbert Dijkgraaf zullen religie en wetenschap belangrijke thema’s zijn.

Op vrijdag 12 mei 2023 organiseert de Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap een studiemiddag over ICT en de verhouding lichaam-geest in Den Bosch. In het cartesiaans dualisme van lichaam en geest, was het lichaam objectief kenbaar maar vormde de geest een mysterie. Nu - in onze door ICT gekleurde tijd - wordt de geest gemakkelijk gezien als niet meer dan een aantal berekeningen (computational thinking), denk aan Artificial Intelligence en ChatGPT, en lijkt de materiële/lichamelijke basis inwisselbaar geworden. Geeft ICT noodzaak en kansen om de verhouding tussen lichaam (materie) en ziel (geest) opnieuw te denken? 

Honderd jaar geleden richtten katholieken de Radboud Universiteit op: een Nijmeegs instituut waar wetenschap en geloof elkaar niet uitsloten, maar versterkten. Hoe verhouden wetenschap en geloof zich tegenwoordig tot elkaar? Om het Nijmeegse eeuwfeest te vieren organiseert het Thijmgenootschap als cadeau aan de jarige, een symposium over het thema Geloven met en zonder God. Op woensdag 24 mei 2023 denken sprekers en deelnemers na over zowel samenhangen als spanningen in de relatie tussen wetenschap, geloof en maatschappij.

Op woensdagavond 22 februari van 18:45-21:30 organiseert Centrum Èthos van de Vrije Universiteit een avond over de geopolitieke actualiteit ter ere van de bundel ‘Ontwaken uit de geopolitieke sluimer: De herpositionering van Europa in een woelige wereld’.  Daarbij kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat op 24 februari 2022 Rusland binnenviel in Oekraïne en onze wereld sinds die dag radicaal is veranderd. 

Wat bezielde Titus Brandsma? Dat vertelt acteur en toneelschrijver Peter Vermaat in zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Het gebeurt niet elke dag dat een Nijmeegse professor, geboren in een Fries boerengezin, heilig wordt verklaard en uitgeroepen tot de grootste Nijmegenaar aller tijden.

Op vrijdag 2 december 2022 organiseert de Afdeling Katholieke Theoligie een studiemiddag over ICT en Bijbelwetenschappen in Den Bosch. Voor de combinatie van bijbelwetenschap en ICT is dat de uitdaging: hoeveel systeem en structuur is er te vinden in taal, teksten en leestradities en hoeveel ruimte is er voor eigen invulling door schrijver en lezer? Tijdens de studiemiddag op 2 december gaan Eep Talstra en Wim Otte op deze uitdaging in. 

Geachte leden van het Thijmgenootschap,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 19 november 2022. De vergadering vindt plaats in Huize Heyendaal in Nijmegen (Geert Grooteplein Noord 9) en vangt aan om 10:30. Vanaf omstreeks 10:00 bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee. 

Wie de verschillende crises in Nederland wil ontwarren, doet er goed aan na te gaan wat er precies speelt en welke oplossingen voorhanden zijn. Dan blijkt de ene crisis de andere niet. Op cultureel vlak, waar ten onrechte de stikstofcrisis in opduikt, zijn tegenstellingen het moeilijkst te overbruggen.

Het Thijmessay 'Godenstrijd  in de liberale democratie' is in het NRC gerecenseerd. Hier kunt u de tekst vinden: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/15/deze-filosoof-vraagt-zal-heroiek-ons-helpen-om-de-liberale-democratie-te-redden-a4141986

Eelke de Jong, bestuurslid van het Thijmgenootschap, heeft een opiniestuk geschreven voor het Friesch Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Hieronder vindt u de tekst.

Pagina's