Tien leden hebben gereageerd op onze eerder verstuurde brief t.a.v. de schriftelijke ledenraadpleging. Allen hebben ingestemd met alle voorgelegde documenten.

De nieuwe bundel gaat over de ‘menselijke maat’ in het perspectief van de hedendaagse Nederlandse gezondheidszorg. Het lijkt er steeds meer op alsof daarin de ‘persoon’ met haar eigen maat uit het oog wordt verloren. Toenemend dringt zich op dat de patiënt niet meer centraal staat maar vooral de efficiëntie van de zorg. De maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, toenemende diversiteit) vragen echter op dit moment om een meer op de persoon gerichte gezondheidszorg. Bovendien blijken er grenzen aan de zorg te zijn.

Ook in deze crisistijden is het belangrijk om kritisch naar onze samenleving te blijven kijken. Tijdens het ATT-symposium op woensdagmiddag 11 november leidde Govert Buijs gesprekken tussen verschillende sprekers over nieuwe verhoudingen tussen het bedrijfsleven en onze samenleving. De beelden van dit symposium zijn nu terug te kijken via https://youtu.be/C61o3PoNHDg en deze zijn uiteraard van harte bij u aanbevolen.

Online Symposium “Nieuwe verhoudingen tussen bedrijfsleven en samenleving”, met o.a. Cees Oudshoorn, Gabriël van den Brink en Merle Koomans

In verband met de jaarljkse Algemen Ledenvergadering van het Thijmgenootschap, gelieve hieronder aan te treffen:

We leven in tijden van onzekerheid. Er zijn populistische politici die de waarheid verdraaien en met verhalen komen die verleidelijk maar misschien ook gevaarlijk zijn. Daarnaast is lang niet altijd duidelijk wanneer de media de feiten weergeven of juist verhullen. Dat roept de vraag op: wat is waarheid? Wat is waar in de retoriek van politici? Hoe weten we wat waar is in de nieuwsgeving?

De coronacrisis kan alleen gezamenlijk worden bestreden. Het past in de huidige situatie niet dat Nederland te weinig financiële solidariteit toont met zwakkere EU-lidstaten zoals Italië.

Onze universiteiten zijn bedrijven geworden. Natuurlijk is een zekere bedrijfsmatigheid in het functioneren van dergelijke kostbare en omvangrijke instellingen wenselijk, maar ze moet niet de inhoud van het werk aantasten.

Naar aanleiding van de nieuw verschenen bundel 'Een Vitale Rechtsstaat' heeft Frank van den Heuvel tijdens de afgelopen jaarvergadering van het Thijmgenootschap een redevoering gehouden over “Encyclieken & Sport als inspiratie voor een betrouwbare rechtsstaat” -over (ver)stik(kende)stof, soep & Boris Johnson. Hieronder is de tekst te vinden.

De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt op de grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid van onze rechtsstaat. Hier geen klaagzang over verval, maar kritische kanttekeningen gecombineerd met positieve richtingwijzers: suggesties om te komen tot een vitale rechtsstaat.

Pagina's