Op donderdag 12 mei 2022 van 14:30-17:00 uur vindt het symposium plaats getiteld Postliberalism: The promise and peril of getting beyond individual autonomy. Dit symposium is georganiseerd door de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap.

Onlangs overleed prof. dr. Jan W.M. Osse op 86-jarige leeftijd. Gedurende lange tijd was hij nauw verbonden met het werk van het Thijmgenootschap.

Van harte nodigen wij u uit voor het jaarlijkse ATT symposium dat dit jaar door het Thijmgenootschap in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging georganiseerd is.

In dit artikel op MeJudice buigt Eelke de Jong zich over de vraag: Hoe waardevrij is de econoom? De afgelopen decennia is binnen de economische wetenschap steeds meer belangstelling voor het niet-rationele gedrag van mensen. Dit uit zich in deelgebieden als gedragseconomie en economie en cultuur. Aangezien de econoom ook een mens is, en dus net als anderen niet de hele werkelijkheid kan bevatten, is de aanname van onafhankelijkheid zeer discutabel.

Een empathische dokter, hoe word je dat? KNMG districtsbijeenkomst, verzorgd door de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap

Het ATT symposium zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 mei aan de Universiteit van Tilburg. De hoofdspreker is Denker des Vaderlands en oud-voorzitter van onze de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap, Paul van Tongeren. Tzt volgt meer informatie over de precieze details.

Eefje de Gelder, secretaris van het Thijmgenootschap, beargumenteerd in het Nederlands Dagblab dat het idee van fairtrade is dat de boeren van bijvoorbeeld bananen, koffie en cacao een eerlijke prijs krijgen. Hun inkomen gaat omhoog en hun algeheel welzijn verbetert. Maar is dat het eerlijke verhaal?

Lees het artikel hier: https://www.nd.nl/opinie/opinie/1076177/fairtrade-draait-volop-mee-in-het-kapitalisme-maar-pakt-daarmee

De Amerikaanse centrale bank heeft al aangegeven haar opkoopprogramma geleidelijk af te bouwen. Dit geldt nog niet voor de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens Eelke de Jong, vice-voorzitter van het Thijmgenootschap, is de terughoudendheid van de ECB te danken aan de fragiele euro.

Liberalisme Nederlanders zijn trots op het soort vrijgevochtenheid waarvan ze zelf denken dat het bij de nationale identiteit hoort, maar die buitenlanders veelal onbeschaafd vinden. Nu ons publieke normbesef erodeert, werkt dat slecht, constateert Gabriël van den Brink, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap in het NRC.

Afgelopen zaterdag stond Robert van Putten, de huidige stipendiaathouder van het Thijmgenootschap, op de voorpagina van Trouw naar aanleiding van een interview over maakbaarheid-rust-geduld, met komende thijmbundel als aanleiding. Verder wordt de tentoonstelling De jacht naar rust bij Look Up in Amsterdam verlengd t/m 4 januari.

Pagina's