Is er toekomst voor Europa? Zo ja, wat moet er dan de grondslag voor zijn? Welk inspirerend verhaal kan het grote publiek aan het Europese project te binden? De auteurs van dit boek geven uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Een overzicht - om u lekker te maken.

Met bijdragen van Erik Borgman, Gabriël van den Brink, Donald Loose, Damiaan Meuwissen, Jos de Mul, Dick Pels, Peter Rietbergen, Ronald Tinnevelt, Rowan Williams en Holger Zaborowski.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een studiemiddag onder de titel:  Theologie morgen. Visioenen over kerk en wetenschap,  op vrijdag 6 juni 2014, van 13.30 tot 16.30 in de Manresazaal, klooster Mariënburg, St. Janssingel 92 in Den Bosch.

Verslag van de studiemiddag van de Afdeling Katholieke Theologie Thijmgenootschap, op vrijdag 20 december 2013 in Den Bosch.

Op de namiddag en avond van 20 maart 2014 organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap het jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel 'Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid', in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

Deze bundel is ontstaan naar aanleiding van het congres dat het Thijmgenootschap samen met de Adelbert Vereniging, de Stichting Thomas More en de Stichting Sobrietas hield in oktober 2013, met als titel: ‘Versobering: Levenskunst of Drama?’ 

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een discussiebijeenkomst over kerkelijke en publieke theologie: een gezamenlijke opdracht, op vrijdag 20 december 2013, van 13.30 tot 16.30u in de Bisdomzaal, Bisschoppelijk Paleis, Parade 11, 5211 KL Den Bosch.

Op 16 november jongstleden hield het Thijmgenootschap haar jaarvergadering. Hieronder zijn de concept-notulen van de vergadering toegevoegd. Daarnaast vindt u ook het Eindrapport van de Commissie Toekomstvisie Thijmgenootschap.

In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 16 november 2013 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen ...

Op 7 maart 2013 vond in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te den Bosch het jaarlijkse symposium van de medische afdeling plaats. Ruim zestig aanwezigen, jong en oud uit allerlei maatschappelijke geledingen, luisterden geboeid naar de verschillende lezingen (zie hierna,deze kunt u downloaden).

Pagina's