Tijdens het symposium op 31 oktober 2015 in Utrecht wordt tijdens de lunchpauze de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

Kom ook naar het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging, op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht. Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur, onder de titel Vervagende leeftijdsgrenzen, samen leven voorbij de generatieverschillen.

'Geld speelt wel een rol!' Dat was de uitdagende ondertitel van het avondsymposium 'De euro in de spreekkamer', georganiseerd door de medische afdeling van het Thijmgenootschap, op 19 maart in het auditorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. U kunt nu hieronder de presentaties nalezen.

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health? Deze vraag staat centraal tijdens het congres De moraal van digitaal, op 9 oktober 2015 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

'Baas over eigen lichaam’, het thema van de laatste Thijmbundel, gaat over de vraag in hoeverre de mens autonoom is over haar of zijn lichaam. Dat begrip 'autonomie' is echter niet van alle tijden en culturen – en zelfs niet van alle situaties, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen. Een vogelvlucht.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, op 1 november 2014, is Prof. Van Mourik benoemd tot lid van de kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2014, naast Jhr. Van Nispen tot Sevenaer.

De hedendaagse burger is zich bewust van zijn rechten en maakt als het om zijn eigen lichaam gaat zelf keuzes. Dat geldt voor keuzes op medisch gebied: plastische chirurgie, bariatrische chirurgie, niet vaccineren, besnijden, leefstijl (roken, drinken, overgewicht, onvoldoende bewegen), maar ook voor zaken die niet direct op medisch gebied liggen: piercings, tatoeages, extreme sporten, parachutespringen boven de zestig jaar, enzovoort.

De studiemiddag op 30 mei in Den Bosch: Paulus onder filosofen, georganiseerd door de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap, trok een verheugend aantal belangstellenden. Het thema bleek niet alleen interessant voor filosofen, maar ook voor leden van de andere afdelingen.

Het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 oktober in Utrecht. Het thema is: Vervagende leeftijdsgrenzen. Samen leven voorbij de generatieverschillen

In dit boek zijn zowel meer filosofische en beschouwende bijdragen te vinden als concrete voorbeelden van de praktijk van nieuwe gemeenschappen. Samen vormen zij een interessant palet aan beschouwingen over de kracht van ‘communities’, met onderlinge raakvlakken maar ook met verschillende visies op wat in Nederland de ‘participatiesamenleving’ wordt genoemd.

Pagina's