De Annalen van het Thijmgenootschap: het klinkt eerbiedwaardig, en dat is het ook. Vanaf nu zijn de jaargangen 90 tot 99 (2002-2011) gratis digitaal beschikbaar.

Academische theologie aan de universiteit en het officiële kerkelijke spreken verhouden zich niet altijd even makkelijk tot elkaar. Met name tussen het leergezag van de bisschoppen (en hun bestuursmacht binnen de Kerk) en de academische theologie kunnen conflicten ontstaan.

Het even gepeperde als genuanceerde betoog van Piet Hein Donner was het pronkstuk van het symposium 2014, dat op 1 november werd gehouden in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Een verslag.

Ter verantwoording geroepen. Nieuwe visies op maatschappelijk vertrouwen. Jaarsymposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging. Noordbrabants Museum Den Bosch.

Academische theologie en Kerk staan soms in een spanningsvolle verhouding. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Beide willen wetenschap, samenleving en geloof dienen, maar doen dat op eigen wijze. Dat botst wel eens en levert wrijving en strijd op.

Tijdens het symposium op 1 november 2014 in Den Bosch wordt om 12.45 uur de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. In verband hiermee gelieve hieronder aan te treffen:

De euro in de spreekkamer. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen in de gezondheidszorg en welke ethische vragen roepen deze op? Dat is het thema van het jaarlijkse symposium van de medische afdeling van het Thijmgenootschap, op donderdag 19 maart, in Nijmegen, van 16.30 tot 21.30u. Zet het vast in uw agenda!

LET OP: VOLGEBOEKT - Piet-Hein Donner, James Kennedy, Bas Heijne en Hans Boutellier: het zijn een paar van de klinkende namen op het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging, op zaterdag 1 november in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.

In deze bundel bieden de verschillende auteurs een keur van perspectieven over de positie van de wetenschap(per) en de academische gemeenschap in de zeer complexe en veelzijdige situatie waarin de wetenschap zich tegenwoordig bevindt. De redacteuren van de bundel analyseren in hun inleiding de figuur van ‘de goede wetenschapper’.

De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar licht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties.

Pagina's