De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar licht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties.

De afdelingen filosofie en katholieke theologie van het Thijmgenootschap organiseren op zaterdag 13 september in Utrecht het symposium Een open plek in de ziel. ‘Geloven’ in een seculiere wereld. Met medewerking van onder meer schrijfster Désanne van Brederode en journaliste Monic Slingerland.

Twee theologische uitgaven heeft het Thijmgenootschap in voorbereiding: de bundel Verdeelde wijsheid, tussen kerk en academische theologie, onder redactie van Frank Bosman en Harm Goris, en het Thijmessay De onvoltooide eeuw, voorlopers van een katholieke cultuur, door Stephan van Erp.

Is er toekomst voor Europa? Zo ja, wat moet er dan de grondslag voor zijn? Welk inspirerend verhaal kan het grote publiek aan het Europese project te binden? De auteurs van dit boek geven uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Een overzicht - om u lekker te maken.

Met bijdragen van Erik Borgman, Gabriël van den Brink, Donald Loose, Damiaan Meuwissen, Jos de Mul, Dick Pels, Peter Rietbergen, Ronald Tinnevelt, Rowan Williams en Holger Zaborowski.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een studiemiddag onder de titel:  Theologie morgen. Visioenen over kerk en wetenschap,  op vrijdag 6 juni 2014, van 13.30 tot 16.30 in de Manresazaal, klooster Mariënburg, St. Janssingel 92 in Den Bosch.

Verslag van de studiemiddag van de Afdeling Katholieke Theologie Thijmgenootschap, op vrijdag 20 december 2013 in Den Bosch.

Op de namiddag en avond van 20 maart 2014 organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap het jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel 'Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid', in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

Deze bundel is ontstaan naar aanleiding van het congres dat het Thijmgenootschap samen met de Adelbert Vereniging, de Stichting Thomas More en de Stichting Sobrietas hield in oktober 2013, met als titel: ‘Versobering: Levenskunst of Drama?’ 

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een discussiebijeenkomst over kerkelijke en publieke theologie: een gezamenlijke opdracht, op vrijdag 20 december 2013, van 13.30 tot 16.30u in de Bisdomzaal, Bisschoppelijk Paleis, Parade 11, 5211 KL Den Bosch.

Pagina's