De euro in de spreekkamer. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen in de gezondheidszorg en welke ethische vragen roepen deze op? Dat is het thema van het jaarlijkse symposium van de medische afdeling van het Thijmgenootschap, op donderdag 19 maart, in Nijmegen, van 16.30 tot 21.30u. Zet het vast in uw agenda!

LET OP: VOLGEBOEKT - Piet-Hein Donner, James Kennedy, Bas Heijne en Hans Boutellier: het zijn een paar van de klinkende namen op het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging, op zaterdag 1 november in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.

In deze bundel bieden de verschillende auteurs een keur van perspectieven over de positie van de wetenschap(per) en de academische gemeenschap in de zeer complexe en veelzijdige situatie waarin de wetenschap zich tegenwoordig bevindt. De redacteuren van de bundel analyseren in hun inleiding de figuur van ‘de goede wetenschapper’.

De integriteit van de wetenschap is een hot item. Nieuwsberichten over het controleren van data en andere misstanden baren onrust. Is de wetenschap wel te vertrouwen? De academische wereld steekt haar licht op bij de te volgen regels voor het verzamelen van gegevens, de noodzaak van het openbaar maken van experimenten en methoden en de criteria voor publicaties.

De afdelingen filosofie en katholieke theologie van het Thijmgenootschap organiseren op zaterdag 13 september in Utrecht het symposium Een open plek in de ziel. ‘Geloven’ in een seculiere wereld. Met medewerking van onder meer schrijfster Désanne van Brederode en journaliste Monic Slingerland.

Twee theologische uitgaven heeft het Thijmgenootschap in voorbereiding: de bundel Verdeelde wijsheid, tussen kerk en academische theologie, onder redactie van Frank Bosman en Harm Goris, en het Thijmessay De onvoltooide eeuw, voorlopers van een katholieke cultuur, door Stephan van Erp.

Is er toekomst voor Europa? Zo ja, wat moet er dan de grondslag voor zijn? Welk inspirerend verhaal kan het grote publiek aan het Europese project te binden? De auteurs van dit boek geven uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Een overzicht - om u lekker te maken.

Met bijdragen van Erik Borgman, Gabriël van den Brink, Donald Loose, Damiaan Meuwissen, Jos de Mul, Dick Pels, Peter Rietbergen, Ronald Tinnevelt, Rowan Williams en Holger Zaborowski.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een studiemiddag onder de titel:  Theologie morgen. Visioenen over kerk en wetenschap,  op vrijdag 6 juni 2014, van 13.30 tot 16.30 in de Manresazaal, klooster Mariënburg, St. Janssingel 92 in Den Bosch.

Verslag van de studiemiddag van de Afdeling Katholieke Theologie Thijmgenootschap, op vrijdag 20 december 2013 in Den Bosch.

Pagina's