Op de namiddag en avond van 20 maart 2014 organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap het jaarlijkse symposium, dit keer onder de titel 'Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid', in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch.

Deze bundel is ontstaan naar aanleiding van het congres dat het Thijmgenootschap samen met de Adelbert Vereniging, de Stichting Thomas More en de Stichting Sobrietas hield in oktober 2013, met als titel: ‘Versobering: Levenskunst of Drama?’ 

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert een discussiebijeenkomst over kerkelijke en publieke theologie: een gezamenlijke opdracht, op vrijdag 20 december 2013, van 13.30 tot 16.30u in de Bisdomzaal, Bisschoppelijk Paleis, Parade 11, 5211 KL Den Bosch.

Op 16 november jongstleden hield het Thijmgenootschap haar jaarvergadering. Hieronder zijn de concept-notulen van de vergadering toegevoegd. Daarnaast vindt u ook het Eindrapport van de Commissie Toekomstvisie Thijmgenootschap.

In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 16 november 2013 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen ...

Op 7 maart 2013 vond in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te den Bosch het jaarlijkse symposium van de medische afdeling plaats. Ruim zestig aanwezigen, jong en oud uit allerlei maatschappelijke geledingen, luisterden geboeid naar de verschillende lezingen (zie hierna,deze kunt u downloaden).

In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 13 oktober 2012 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen, gelieve hierbij aan te treffen:

Pagina's