Eefje de Gelder, secretaris van het Thijmgenootschap, beargumenteerd in het Nederlands Dagblab dat het idee van fairtrade is dat de boeren van bijvoorbeeld bananen, koffie en cacao een eerlijke prijs krijgen. Hun inkomen gaat omhoog en hun algeheel welzijn verbetert. Maar is dat het eerlijke verhaal?

Lees het artikel hier: https://www.nd.nl/opinie/opinie/1076177/fairtrade-draait-volop-mee-in-het-kapitalisme-maar-pakt-daarmee

De Amerikaanse centrale bank heeft al aangegeven haar opkoopprogramma geleidelijk af te bouwen. Dit geldt nog niet voor de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens Eelke de Jong, vice-voorzitter van het Thijmgenootschap, is de terughoudendheid van de ECB te danken aan de fragiele euro.

Liberalisme Nederlanders zijn trots op het soort vrijgevochtenheid waarvan ze zelf denken dat het bij de nationale identiteit hoort, maar die buitenlanders veelal onbeschaafd vinden. Nu ons publieke normbesef erodeert, werkt dat slecht, constateert Gabriël van den Brink, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap in het NRC.

Afgelopen zaterdag stond Robert van Putten, de huidige stipendiaathouder van het Thijmgenootschap, op de voorpagina van Trouw naar aanleiding van een interview over maakbaarheid-rust-geduld, met komende thijmbundel als aanleiding. Verder wordt de tentoonstelling De jacht naar rust bij Look Up in Amsterdam verlengd t/m 4 januari.

Wij nodigen u van harte uit op 20 november 2021 om 14:00 uur online voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Let op: Na raadgeving van onze medische afdeling hebben we alsnog besloten om de Algemene Ledenvergadering niet fysiek door te laten gaan. Deze online vergadering zal hetzelfde programma volgen als de fysieke bijeenkomst.

Van 5 november t/m 3 december vindt in galerie Look Up de tentoonstelling plaats n.a.v. de schilderijen die voor de bundel De jacht naar rust zijn gemaakt. Leden van Thijmgenootschap zijn hartelijk uitgenodigd voor de opening daarvan op vrijdagavond 5 november.

De Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap nodigt u uit voor de ledenbijeenkomst op vrijdag 5 november, van 14.00 tot 17.00 op het Bisschoppelijk Paleis, Den Bosch met als titel “Naar ons beeld en gelijkenis” ICT en het theologisch mensbeeld.

Prof. dr. Eelke de Jong, vice-voorzitter van het Thijmgenootschap en hoogleraar Internationale economie aan de Radboud Universiteit geeft in een academische zitting op vrijdag 29 oktober 2021 om 15.00 uur een openbaar afscheidscollege. De rede heeft als titel: De euro heeft vertrouwen nodig, méér dan andere munten

U kunt de rede rechtstreeks volgen via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream

Hardy Beekelaar, 37 jaar lang secretaris van het Thijmgenootschap, heeft de zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn 'omvangrijke en succesvolle werk voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nijmegen tijdens WO2'. In deze artikelen kunt u meer informatie vinden; het AD en het regionaal archief Nijmegen.

25 juni heeft de masterclass ‘De jacht naar rust’ plaatsgevonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze masterclass ging over het dieper verstaan van onze onrust vanuit christelijk perspectief en het verkennen van ideeën, beelden en praktijken vanuit de christelijke traditie om tot rust te komen en die rust in het actieve leven een plaats te geven. De plenaire sessie is ook opgenomen en via youtube na te beluisteren/kijken. De link naar deze masterclass is hier te vinden:

Pagina's