Tijdens het symposium op 9 november 2019 in Utrecht wordt 's ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. De locatie voor de ALV is de Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD te Utrecht. Op de agenda van de ALV staat dit foutief aangegeven.

Op zaterdag 9 november 2019 organiseren het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging hun jaarlijks symposium. Dit jaar over de interactie tussen robotica en vrije wil. Onze afhankelijkheid van robotica en artificial intelligence neemt toe. Waar men eerst nog met vragen naar een baliemedewerker kon gaan, communiceren we nu met een chatbot. Zelfs in de menselijke sector van de zorg worden steeds meer robots ingezet.

Naar aanleiding van de Thijmbundel 'De verschillende gezichten van armoede' is er een artikel gepubliceerd bij Sociale vraagstukken. De manier waarop armoede wordt gemeten, is cruciaal voor kennis over armoede en de bestrijding ervan. De maatstaven die verschillende bureaus hanteren lopen echter flink uiteen, betoogt Lei Delsen. Beter is een set indicatoren te gebruiken, die de verschillende dimensies van armoede recht doen.

Op vrijdag 14 juni 2019 vond in het Karel V Hotel in Utrecht het symposium plaats over Plato en de sofisten: een spiegel voor onze tijd. Initiator en organisator van het symposium was Emma Cohen de Lara, docent aan de Universiteit van Amsterdam en houder van het tweede Thijmstipendiaat. Onder het gedeelde dagvoorzitterschap van haarzelf en Maarten van Houte van de Universiteit Utrecht presenteerde een zestal wetenschappers ieder een beschouwing over een dialoog van Plato, in het licht van de huidige zorgen over populistische retoriek in het post-waarheid-tijdperk. De opkomst was uitstekend voor een volle dag over de grote filosoof uit het klassieke Athene.

14 juni a.s. vindt het eerste stipendiaatssymposium van Emma Cohen de Lara plaats in Utrecht. Dr. Cohen de Lara heeft afglopen november het tweede Thijmstipendium in ontvangst genomen en organiseert het symposium met de titel 'Plato en de sofisten: Een spiegel voor onze tijd'.

Het jaarlijks symposium van de medische afdeling is dit jaar georganiseerd door studenten van het Honours Programma 'Health Disparitities' aan de Radboud Universiteit. Tijdens het symposium wordt er ingegaan op de effecten van migratie en armoede op de gezondheid.

Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft langzaam af, toch blijft hongersnood als schandvlek bestaan. Armoede toont meerdere gezichten en kan verschillende vormen aannemen. Maar wat is armoede?

Klimaatverandering, populisme, kunstmatige intelligentie, #metoo, gentechnologie en internationale spanningen – het is duidelijk dat we in een turbulente tijd leven. Geen wonder dat velen zich opnieuw de klassieke vraag stellen: wat is de mens? In dit boek onderneemt Gabriël van den Brink een zoektocht naar de menselijke natuur.

Op zaterdag 8 december 2018 vond in het Golden Tulip Hotel Central aan het marktplein van ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse Thijmlezing Populisme, christendom en democratie: het cultuurfilosofische debat plaats. Initiator en organisator van dit congres is Michiel Meijer, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en de houder van het eerste Thijmstipendiaat. Onder zijn dagvoorzitterschap presenteert een drietal filosofen hun reflectieve visie op het hedendaagse populisme in Europa en Amerika. De opkomst is riant te noemen, met ruim negentig mensen is de zaal vrijwel helemaal gevuld.

Zaterdag 3 november 2018 werd het tweede Thijmgenootschap stipendium uitgereikt aan dr. Emma Cohen de Lara. Ze is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en geeft les bij het Amsterdam University College. 

Pagina's