De filosoof en publicist prof. Gabriel van den Brink is de nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap. Hij volgt theoloog prof. Stephan van Erp op.

De nieuwe bundel uit de serie Annalen van het Thijmgenootschap gaat over 'persuasive technology' in de gezondheidzorg. Hoe worden mensen via ICT-oplossingen aangezet tot gezonder gedrag? Werkt het, en wat zijn de neveneffecten?

Circa vijftig mensen woonden op 14 oktober in Utrecht het expertseminar bij ter gelegenheid van het Thijm-stipendium van Michiel Meijer. Het werd een geslaagd gesprek van een divers gezelschap jonge filosofen over de bronnen van 'onze' westerse moraal.

Met de benoeming van Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen tot minister van infrastructuur en milieu - van harte! - raakten we haar natuurlijk kwijt als spreker bij het jaarlijkse symposium. Gelukkig is prof. Bart Jacobs bereid gevonden haar te vervangen.

Op de ochtend van het ATT-Jaarsymposium op 25 november in Utrecht vindt van 10-13u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. De stukken voor de vergadering treft u hierbij aan:

Oud-president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink, Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen en bankier-theoloog Eric Holterhues zijn sprekers tijdens het jaarlijkse ATT-symposium, op 25 november 2017 in Utrecht.

Deze studiemiddag op vrijdag 13 oktober 2017 in Den Bosch was de vierde en laatste in een reeks over religie en geweld. Paul Cliteur en Theo de Wit hielden de inleidingen. Een verslag.

Onder de titel Sleutelen aan het fundament organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap op 16 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een symposium over genetische manipulatie in de voortplantingstechnologie.

Paul Cliteur en Theo de Wit zijn de sprekers op vrijdagmiddag 13 oktober in Den Bosch, bij de laatste bijeenkomst in een serie van vier over het thema religie en geweld, georganiseerd door de Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap. 

Overtuigd en toch onzeker. Onder die titel organiseert de wijsgerige afdeling van het Thijmgenootschap op zaterdag 14 oktober 2017 een expertseminar met jonge filosofen in Utrecht, over de bronnen van 'onze' westerse moraal. Waar halen we onze waarden en normen vandaan? En hoe verantwoorden we die voor onszelf en elkaar?

Pagina's