Godfried Bomans, Lucebert, Marie Koenen, Vonne van der Meer: vier auteurs die naast het schrijverschap gemeenschappelijk hebben dat ze katholiek zijn. Zeer verschillend katholiek overigens. In Gods letterproeverij worden tien katholieke schrijvers geportretteerd.

Op 25 november 2017 organiseert het Thijmgenootschap in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging weer het ATT-Jaarsymposium, ook dit keer in Utrecht. Houdt u de datum vrij?

Homo Sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens is een bundel onder redactie van prof. Rudi te Velde op basis van voordrachten in de Summerschool 2016 over Thomas, aan de UvA. 

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert op vrijdagmiddag 7 april in Den Bosch de derde bijeenkomst in een reeks van vier bijeenkomsten over het thema ‘religie en geweld’. Met Adelbert Denaux en Rudi te Velde.

Onder de titel 'Soldaten voor God, cultuurhistorische beeldvorming van religieuze gewelddadigheid' vond op vrijdag 16 december 2016 in Den Bosch een tweede van vier studiebijeenkomsten plaats over religie en geweld. Een verslag door Harm Goris.

Soberheid als ideaal en als noodzaak; Genoom bewust; Vergiffenis en het recht; De theologie gevierendeeld: de 101ste jaargang van de Annalen van het Thijmgenootschap was een mooie mix van onderwerpen en disciplines. De artikelen uit deze bundels zijn nu gratis te lezen via deze website!

Op zaterdagmiddag 22 april 2017 organiseert de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een studiebijeenkomst over Lacan en de religie in Utrecht. Met medewerking van Ruud Welten en Marc de Kesel.

In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof', dat is de ondertitel van het vijfde boek dat het Thijmgenootschap dit jaar uitgeeft: een bundel artikelen over de grote Nederlandse denker Erasmus. 

Aan het einde van een rumoerige week waarin de VS een nieuwe president koos was het weldadig om tijdens het jaarlijkse symposium een stap achteruit te zetten en met Eamon Duffy, Ernst Hirsch Ballin en Erik Borgman te kijken naar verleden, heden en toekomst van Utopia van Thomas More. Een verslag in tekst en beeld.

In onze cultuur verandert de verhouding tussen individu en instituut sterk, vertelde priester en auteur Ad van der Helm op zaterdag 12 november aan de jaarvergadering nieuwe stijl van het Thijmgenootschap.

Pagina's