De Griekse eurocrisis, de vluchtelingencrisis, de aanslagen in Parijs - met elke grote gebeurtenis lijkt Europa van gedaante veranderd en krijgt de term ‘crisis’ een nieuwe betekenis. Wat staat ons te wachten? Wat staat ons te doen? Stephan van Erp, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap, schreef er een theologisch essay over. 'De nieuwe droom voor Europa bestaat in het onder ogen zien van de werkelijkheid van het menselijk tekort.'

Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom.

Van harte gefeliciteerd met uw veertigste verjaardag! Namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mag ik u gelukwensen met het feit dat u op een tiende van uw leven bent aangekomen. U kunt vierhonderd jaar oud worden als u meedoet aan ons project aanzienlijke levensverlenging. 

Palliatieve zorg, oorlog en vrede, instituties in beweging, placebo's en de ontdekking van het innerlijk (door Augustinus). De onderwerpen ogen fris, zo begin 2016. Toch verwijzen ze naar bundels uit de reeks Annalen van het Thijmgenootschap uit 2012, die nu gratis digitaal te lezen zijn via ons archief.

De nieuwe bundel in de serie Annalen van het Thijmgenootschap, de laatste van de 103e jaargang, heet Tussen geloof en ongeloof. Religie en geloof in een seculiere wereld. Met bijdragen van Stephan van Erp, Herman Westerink, Theo de Wit, Désanne van Brederode, Erik Sengers, Thomas Quartier, Damiaan Meuwissen en Rudi te Velde (tevens redacteur).

Kun je succesvol ouder worden? En wat is dat succes dan? ‘Het leven draait niet om winnen’, zei dominicanes Holkje van der Veer tijdens het ATT-symposium over vervagende leeftijdsgrenzen, op 31 oktober in Utrecht. ‘Het draait allemaal om hoe we omgaan met wat we ongevraagd krijgen.’

Paus Franciscus pleit voor een sacramentele kijk op de werkelijkheid en dat is radicaal anders dan moderne westerse mensen kijken. Hij borduurt daarmee voort op de principiële toewending van de kerk naar de wereld tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, maar er waren al eerder in 'de verschrikkelijke en tegelijk zo geweldige twintigste eeuw katholieken die anders gingen kijken, zo betoogt prof. Stephan van Erp in zijn nieuw verschenen Thijmessay De onvoltooide eeuw. Een inkijkje.

Op 8 oktober verschijnt het langverwachte Thijmessay van Stephan van Erp, voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap. De verschijningsdatum van dit zeer leesbare essay is niet toevallig de dag waarop hij zijn inaugurale rede uitspreekt als professor fundamentele theologie aan de KU Leuven. In De onvoltooide eeuw kijkt hij terug - om het over de toekomst van de katholieke cultuur te hebben.

Tijdens het symposium op 31 oktober 2015 in Utrecht wordt tijdens de lunchpauze de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

Kom ook naar het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging, op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht. Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur, onder de titel Vervagende leeftijdsgrenzen, samen leven voorbij de generatieverschillen.

Pagina's