Geld speelt wel een rol, is de ondertitel van deze nieuwe bundel in de serie Annalen van het Thijmgenootschap. Een kritische blik op de ontwikkeling van ons zorgsysteem.

De Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap bespreekt en bepaalt de thema's voor bundels, conferenties en het symposium. Het bestaat idealiter uit wetenschappers van verschillende universiteiten en uit diverse disciplines.

Tijdens het jaarlijkse symposium op 12 november vindt ook de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. 

Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan.

De Griekse eurocrisis, de vluchtelingencrisis, de aanslagen in Parijs - met elke grote gebeurtenis lijkt Europa van gedaante veranderd en krijgt de term ‘crisis’ een nieuwe betekenis. Wat staat ons te wachten? Wat staat ons te doen? Stephan van Erp, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap, schreef er een theologisch essay over. 'De nieuwe droom voor Europa bestaat in het onder ogen zien van de werkelijkheid van het menselijk tekort.'

Vijfhonderd jaar geleden publiceerde Thomas More (1478-1535) zijn Utopia. Het werk, geschreven in de jaren 1515 en 1516, heeft een ongekend grote invloed gehad, mede omdat More de fictieve staat 'Utopia' in zijn boek voorstelt als een samenleving zonder privé-eigendom.

Van harte gefeliciteerd met uw veertigste verjaardag! Namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mag ik u gelukwensen met het feit dat u op een tiende van uw leven bent aangekomen. U kunt vierhonderd jaar oud worden als u meedoet aan ons project aanzienlijke levensverlenging. 

Palliatieve zorg, oorlog en vrede, instituties in beweging, placebo's en de ontdekking van het innerlijk (door Augustinus). De onderwerpen ogen fris, zo begin 2016. Toch verwijzen ze naar bundels uit de reeks Annalen van het Thijmgenootschap uit 2012, die nu gratis digitaal te lezen zijn via ons archief.

De nieuwe bundel in de serie Annalen van het Thijmgenootschap, de laatste van de 103e jaargang, heet Tussen geloof en ongeloof. Religie en geloof in een seculiere wereld. Met bijdragen van Stephan van Erp, Herman Westerink, Theo de Wit, Désanne van Brederode, Erik Sengers, Thomas Quartier, Damiaan Meuwissen en Rudi te Velde (tevens redacteur).

Kun je succesvol ouder worden? En wat is dat succes dan? ‘Het leven draait niet om winnen’, zei dominicanes Holkje van der Veer tijdens het ATT-symposium over vervagende leeftijdsgrenzen, op 31 oktober in Utrecht. ‘Het draait allemaal om hoe we omgaan met wat we ongevraagd krijgen.’

Pagina's