Nieuws

Eefje de Gelder, secretaris van het Thijmgenootschap, heeft bijgedragen aan het NRC artikel 'Een ander kapitalisme begint bij de overheid, zeggen jonge economen'.

De democratie staat onder druk. Wantrouwen is wijd verspreid. Burgers wantrouwen de politiek en elkaar. Globalisering en neoliberalisme hebben geleid tot populistisch verzet en nieuw nationalisme. Van rechter- en linkerzijde worden alternatieven aangedragen voor het huidige bestel en daardoor lijkt de liberale democratie niet langer de vanzelfsprekende toekomst.

Op donderdagmiddag 12 mei 2022 vond het eerder uitgestelde symposium over ‘postliberalisme’ plaats, naar aanleiding van de bundel Het Radicale Midden Overzee: Verkenning van het Postliberalisme (red. Patrick Overeem & Hans-Martien ten Napel). Dit symposium werd georganiseerd onder de auspiciën van de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap en werd gehouden in het prachtige rococo stadspaleis van de Fundatie van Renswoude in Utrecht.

Voor de bundel ‘Bewegen en bewogen worden’ heeft Arthur Kok onlangs een interview gegeven voor de Hogeschool krant van Fontys: https://bron.fontys.nl/arthur-kok-retorica-van-netflix-tot-drillrap/ en was hij te horen op NPO Radio 1: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nacht-van/e3b7d95f-8ddb-4370-be83-e6f0de876fe1/2022-04-25-de-overtuigings

Op donderdag 12 mei 2022 van 14:30-17:00 uur vindt het symposium plaats getiteld Postliberalism: The promise and peril of getting beyond individual autonomy. Dit symposium is georganiseerd door de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap.

Onlangs overleed prof. dr. Jan W.M. Osse op 86-jarige leeftijd. Gedurende lange tijd was hij nauw verbonden met het werk van het Thijmgenootschap.

Van harte nodigen wij u uit voor het jaarlijkse ATT symposium dat dit jaar door het Thijmgenootschap in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging georganiseerd is.

In dit artikel op MeJudice buigt Eelke de Jong zich over de vraag: Hoe waardevrij is de econoom? De afgelopen decennia is binnen de economische wetenschap steeds meer belangstelling voor het niet-rationele gedrag van mensen. Dit uit zich in deelgebieden als gedragseconomie en economie en cultuur. Aangezien de econoom ook een mens is, en dus net als anderen niet de hele werkelijkheid kan bevatten, is de aanname van onafhankelijkheid zeer discutabel.

Een empathische dokter, hoe word je dat? KNMG districtsbijeenkomst, verzorgd door de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap

Het ATT symposium zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 mei aan de Universiteit van Tilburg. De hoofdspreker is Denker des Vaderlands en oud-voorzitter van onze de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap, Paul van Tongeren. Tzt volgt meer informatie over de precieze details.

Pagina's