Nieuws

Op zaterdag 8 december 2018 vond in het Golden Tulip Hotel Central aan het marktplein van ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse Thijmlezing Populisme, christendom en democratie: het cultuurfilosofische debat plaats. Initiator en organisator van dit congres is Michiel Meijer, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en de houder van het eerste Thijmstipendiaat. Onder zijn dagvoorzitterschap presenteert een drietal filosofen hun reflectieve visie op het hedendaagse populisme in Europa en Amerika. De opkomst is riant te noemen, met ruim negentig mensen is de zaal vrijwel helemaal gevuld.

Zaterdag 3 november 2018 werd het tweede Thijmgenootschap stipendium uitgereikt aan dr. Emma Cohen de Lara. Ze is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en geeft les bij het Amsterdam University College. 

Hoe belangrijk is waarheid voor een democratische samenleving? Kan een democratie zonder waarheid?

Op zaterdag 8 december 2018 organiseert de eerste Thijmstipendiaat in samenwerking met de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een symposium over de relatie tussen populisme, christendom en democratie. Hoe verhoudt het christendom zich tot het hedendaagse populisme? Hoe moet de verdediging van de “eigen” identiteit worden begrepen? En wat betekent het populisme voor de liberale democratie?

Filosofen Guy Vanheeswijck (Universiteit van Antwerpen/KU Leuven), Herbert de Vriese (Universiteit van Antwerpen) en Akeel Bilgrami (Columbia University New York) duiden vanuit verschillende invalshoeken de cultuurfilosofische betekenis van het hedendaagse populisme, en gaan met het publiek in gesprek (lezingen en discussie in het Nederlands en het Engels).

Op zaterdag 3 november 2018 organiseren Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en Adelbert Vereniging hun jaarlijks symposium over grenzen aan de gezondheidszorg. Een belangrijk, actueel onderwerp dat we niet (alleen) aan politici moeten overlaten. Immers, gezondheidszorg raakt ons aller levensbelang.

Op 6 april verschijnt de nieuwste bundel uit de serie Annalen van het Thijmgenootschap met kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld.

Zaterdag 7 april, 13.30 uur, Dominicuskerk (Oog in Al), Palestrinastraat 1 te Utrecht zal de Voorjaarsvergadering van de Wijsgerige Afdeling plaatsvinden met als onderwerp: Traditie als sleutel tot het christelijk geloof. 

Het Thijmessay is dit jaar geschreven door prof. Theo Wobbes en gaat over de ontwikkeling van het mythische tot een mechanische wijze van kijken naar ziek-zijn.

Het menselijke drama van armoede raakt veel mensen. Sommigen reageren verontwaardigd, anderen zetten dat om in concreet handelen, maar om zinvol te zijn is ook reflectie nodig, betoogde filosoof Ronald Tinnevelt onlangs tijdens de ALV van het Thijmgenootschap. 

'Als liefde verstandig is, kan ze ook de middelen vinden om te handelen overeenkomstig een vooruitziende en rechtvaardige economie.' Met die zin van paus Benedictus (uit 'Caritas in Veritate') vatte bankier en theoloog Eric Holterhues zowel het dilemma als de hoop samen van het jaarsymposium van 2017, op 25 november in Utrecht. Een verslag.

Pagina's