Nieuws

Ook in deze crisistijden is het belangrijk om kritisch naar onze samenleving te blijven kijken. Tijdens het ATT-symposium op woensdagmiddag 11 november leidde Govert Buijs gesprekken tussen verschillende sprekers over nieuwe verhoudingen tussen het bedrijfsleven en onze samenleving. De beelden van dit symposium zijn nu terug te kijken via https://youtu.be/C61o3PoNHDg en deze zijn uiteraard van harte bij u aanbevolen.

Online Symposium “Nieuwe verhoudingen tussen bedrijfsleven en samenleving”, met o.a. Cees Oudshoorn, Gabriël van den Brink en Merle Koomans

In verband met de jaarljkse Algemen Ledenvergadering van het Thijmgenootschap, gelieve hieronder aan te treffen:

We leven in tijden van onzekerheid. Er zijn populistische politici die de waarheid verdraaien en met verhalen komen die verleidelijk maar misschien ook gevaarlijk zijn. Daarnaast is lang niet altijd duidelijk wanneer de media de feiten weergeven of juist verhullen. Dat roept de vraag op: wat is waarheid? Wat is waar in de retoriek van politici? Hoe weten we wat waar is in de nieuwsgeving?

De coronacrisis kan alleen gezamenlijk worden bestreden. Het past in de huidige situatie niet dat Nederland te weinig financiële solidariteit toont met zwakkere EU-lidstaten zoals Italië.

Onze universiteiten zijn bedrijven geworden. Natuurlijk is een zekere bedrijfsmatigheid in het functioneren van dergelijke kostbare en omvangrijke instellingen wenselijk, maar ze moet niet de inhoud van het werk aantasten.

Naar aanleiding van de nieuw verschenen bundel 'Een Vitale Rechtsstaat' heeft Frank van den Heuvel tijdens de afgelopen jaarvergadering van het Thijmgenootschap een redevoering gehouden over “Encyclieken & Sport als inspiratie voor een betrouwbare rechtsstaat” -over (ver)stik(kende)stof, soep & Boris Johnson. Hieronder is de tekst te vinden.

De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt op de grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid van onze rechtsstaat. Hier geen klaagzang over verval, maar kritische kanttekeningen gecombineerd met positieve richtingwijzers: suggesties om te komen tot een vitale rechtsstaat.

Tijdens het symposium op 9 november 2019 in Utrecht wordt 's ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. De locatie voor de ALV is de Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD te Utrecht. Op de agenda van de ALV staat dit foutief aangegeven.

Op zaterdag 9 november 2019 organiseren het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging hun jaarlijks symposium. Dit jaar over de interactie tussen robotica en vrije wil. Onze afhankelijkheid van robotica en artificial intelligence neemt toe. Waar men eerst nog met vragen naar een baliemedewerker kon gaan, communiceren we nu met een chatbot. Zelfs in de menselijke sector van de zorg worden steeds meer robots ingezet.

Pagina's