Nieuws

In verband met de jaarljkse Algemen Ledenvergadering van het Thijmgenootschap, gelieve hieronder aan te treffen:

We leven in tijden van onzekerheid. Er zijn populistische politici die de waarheid verdraaien en met verhalen komen die verleidelijk maar misschien ook gevaarlijk zijn. Daarnaast is lang niet altijd duidelijk wanneer de media de feiten weergeven of juist verhullen. Dat roept de vraag op: wat is waarheid? Wat is waar in de retoriek van politici? Hoe weten we wat waar is in de nieuwsgeving?

De coronacrisis kan alleen gezamenlijk worden bestreden. Het past in de huidige situatie niet dat Nederland te weinig financiële solidariteit toont met zwakkere EU-lidstaten zoals Italië.

Onze universiteiten zijn bedrijven geworden. Natuurlijk is een zekere bedrijfsmatigheid in het functioneren van dergelijke kostbare en omvangrijke instellingen wenselijk, maar ze moet niet de inhoud van het werk aantasten.

Naar aanleiding van de nieuw verschenen bundel 'Een Vitale Rechtsstaat' heeft Frank van den Heuvel tijdens de afgelopen jaarvergadering van het Thijmgenootschap een redevoering gehouden over “Encyclieken & Sport als inspiratie voor een betrouwbare rechtsstaat” -over (ver)stik(kende)stof, soep & Boris Johnson. Hieronder is de tekst te vinden.

De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt op de grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid van onze rechtsstaat. Hier geen klaagzang over verval, maar kritische kanttekeningen gecombineerd met positieve richtingwijzers: suggesties om te komen tot een vitale rechtsstaat.

Tijdens het symposium op 9 november 2019 in Utrecht wordt 's ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. De locatie voor de ALV is de Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD te Utrecht. Op de agenda van de ALV staat dit foutief aangegeven.

Op zaterdag 9 november 2019 organiseren het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging hun jaarlijks symposium. Dit jaar over de interactie tussen robotica en vrije wil. Onze afhankelijkheid van robotica en artificial intelligence neemt toe. Waar men eerst nog met vragen naar een baliemedewerker kon gaan, communiceren we nu met een chatbot. Zelfs in de menselijke sector van de zorg worden steeds meer robots ingezet.

Naar aanleiding van de Thijmbundel 'De verschillende gezichten van armoede' is er een artikel gepubliceerd bij Sociale vraagstukken. De manier waarop armoede wordt gemeten, is cruciaal voor kennis over armoede en de bestrijding ervan. De maatstaven die verschillende bureaus hanteren lopen echter flink uiteen, betoogt Lei Delsen. Beter is een set indicatoren te gebruiken, die de verschillende dimensies van armoede recht doen.

Op vrijdag 14 juni 2019 vond in het Karel V Hotel in Utrecht het symposium plaats over Plato en de sofisten: een spiegel voor onze tijd. Initiator en organisator van het symposium was Emma Cohen de Lara, docent aan de Universiteit van Amsterdam en houder van het tweede Thijmstipendiaat. Onder het gedeelde dagvoorzitterschap van haarzelf en Maarten van Houte van de Universiteit Utrecht presenteerde een zestal wetenschappers ieder een beschouwing over een dialoog van Plato, in het licht van de huidige zorgen over populistische retoriek in het post-waarheid-tijdperk. De opkomst was uitstekend voor een volle dag over de grote filosoof uit het klassieke Athene.

Pagina's