Nieuws

14 juni a.s. vindt het eerste stipendiaatssymposium van Emma Cohen de Lara plaats in Utrecht. Dr. Cohen de Lara heeft afglopen november het tweede Thijmstipendium in ontvangst genomen en organiseert het symposium met de titel 'Plato en de sofisten: Een spiegel voor onze tijd'.

Het jaarlijks symposium van de medische afdeling is dit jaar georganiseerd door studenten van het Honours Programma 'Health Disparitities' aan de Radboud Universiteit. Tijdens het symposium wordt er ingegaan op de effecten van migratie en armoede op de gezondheid.

Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft langzaam af, toch blijft hongersnood als schandvlek bestaan. Armoede toont meerdere gezichten en kan verschillende vormen aannemen. Maar wat is armoede?

Klimaatverandering, populisme, kunstmatige intelligentie, #metoo, gentechnologie en internationale spanningen – het is duidelijk dat we in een turbulente tijd leven. Geen wonder dat velen zich opnieuw de klassieke vraag stellen: wat is de mens? In dit boek onderneemt Gabriël van den Brink een zoektocht naar de menselijke natuur.

Op zaterdag 8 december 2018 vond in het Golden Tulip Hotel Central aan het marktplein van ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse Thijmlezing Populisme, christendom en democratie: het cultuurfilosofische debat plaats. Initiator en organisator van dit congres is Michiel Meijer, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen en de houder van het eerste Thijmstipendiaat. Onder zijn dagvoorzitterschap presenteert een drietal filosofen hun reflectieve visie op het hedendaagse populisme in Europa en Amerika. De opkomst is riant te noemen, met ruim negentig mensen is de zaal vrijwel helemaal gevuld.

Zaterdag 3 november 2018 werd het tweede Thijmgenootschap stipendium uitgereikt aan dr. Emma Cohen de Lara. Ze is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en geeft les bij het Amsterdam University College. 

Hoe belangrijk is waarheid voor een democratische samenleving? Kan een democratie zonder waarheid?

Op zaterdag 8 december 2018 organiseert de eerste Thijmstipendiaat in samenwerking met de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een symposium over de relatie tussen populisme, christendom en democratie. Hoe verhoudt het christendom zich tot het hedendaagse populisme? Hoe moet de verdediging van de “eigen” identiteit worden begrepen? En wat betekent het populisme voor de liberale democratie?

Filosofen Guy Vanheeswijck (Universiteit van Antwerpen/KU Leuven), Herbert de Vriese (Universiteit van Antwerpen) en Akeel Bilgrami (Columbia University New York) duiden vanuit verschillende invalshoeken de cultuurfilosofische betekenis van het hedendaagse populisme, en gaan met het publiek in gesprek (lezingen en discussie in het Nederlands en het Engels).

Op zaterdag 3 november 2018 organiseren Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en Adelbert Vereniging hun jaarlijks symposium over grenzen aan de gezondheidszorg. Een belangrijk, actueel onderwerp dat we niet (alleen) aan politici moeten overlaten. Immers, gezondheidszorg raakt ons aller levensbelang.

Op 6 april verschijnt de nieuwste bundel uit de serie Annalen van het Thijmgenootschap met kritische reflecties op de relatie tussen religie en geweld.

Pagina's