Nieuws

Zaterdag 7 april, 13.30 uur, Dominicuskerk (Oog in Al), Palestrinastraat 1 te Utrecht zal de Voorjaarsvergadering van de Wijsgerige Afdeling plaatsvinden met als onderwerp: Traditie als sleutel tot het christelijk geloof. 

Het Thijmessay is dit jaar geschreven door prof. Theo Wobbes en gaat over de ontwikkeling van het mythische tot een mechanische wijze van kijken naar ziek-zijn.

Het menselijke drama van armoede raakt veel mensen. Sommigen reageren verontwaardigd, anderen zetten dat om in concreet handelen, maar om zinvol te zijn is ook reflectie nodig, betoogde filosoof Ronald Tinnevelt onlangs tijdens de ALV van het Thijmgenootschap. 

'Als liefde verstandig is, kan ze ook de middelen vinden om te handelen overeenkomstig een vooruitziende en rechtvaardige economie.' Met die zin van paus Benedictus (uit 'Caritas in Veritate') vatte bankier en theoloog Eric Holterhues zowel het dilemma als de hoop samen van het jaarsymposium van 2017, op 25 november in Utrecht. Een verslag.

Op 24 november verscheen het boekje 'Laat een crisis niet nodig zijn. Pleidooi voor een open debat' van Eelke de Jong, hoogleraar internationale economie en vice-voorzitter van het Thijmgenootschap. Het boekje werd ook aangeboden op het jaarsymposium op 25 november.

De filosoof en publicist prof. Gabriel van den Brink is de nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap. Hij volgt theoloog prof. Stephan van Erp op.

De nieuwe bundel uit de serie Annalen van het Thijmgenootschap gaat over 'persuasive technology' in de gezondheidzorg. Hoe worden mensen via ICT-oplossingen aangezet tot gezonder gedrag? Werkt het, en wat zijn de neveneffecten?

Circa vijftig mensen woonden op 14 oktober in Utrecht het expertseminar bij ter gelegenheid van het Thijm-stipendium van Michiel Meijer. Het werd een geslaagd gesprek van een divers gezelschap jonge filosofen over de bronnen van 'onze' westerse moraal.

Met de benoeming van Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen tot minister van infrastructuur en milieu - van harte! - raakten we haar natuurlijk kwijt als spreker bij het jaarlijkse symposium. Gelukkig is prof. Bart Jacobs bereid gevonden haar te vervangen.

Op de ochtend van het ATT-Jaarsymposium op 25 november in Utrecht vindt van 10-13u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. De stukken voor de vergadering treft u hierbij aan:

Pagina's