Nieuws

De nieuwe bundel in de serie Annalen van het Thijmgenootschap, de laatste van de 103e jaargang, heet Tussen geloof en ongeloof. Religie en geloof in een seculiere wereld. Met bijdragen van Stephan van Erp, Herman Westerink, Theo de Wit, Désanne van Brederode, Erik Sengers, Thomas Quartier, Damiaan Meuwissen en Rudi te Velde (tevens redacteur).

Kun je succesvol ouder worden? En wat is dat succes dan? ‘Het leven draait niet om winnen’, zei dominicanes Holkje van der Veer tijdens het ATT-symposium over vervagende leeftijdsgrenzen, op 31 oktober in Utrecht. ‘Het draait allemaal om hoe we omgaan met wat we ongevraagd krijgen.’

Paus Franciscus pleit voor een sacramentele kijk op de werkelijkheid en dat is radicaal anders dan moderne westerse mensen kijken. Hij borduurt daarmee voort op de principiële toewending van de kerk naar de wereld tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, maar er waren al eerder in 'de verschrikkelijke en tegelijk zo geweldige twintigste eeuw katholieken die anders gingen kijken, zo betoogt prof. Stephan van Erp in zijn nieuw verschenen Thijmessay De onvoltooide eeuw. Een inkijkje.

Op 8 oktober verschijnt het langverwachte Thijmessay van Stephan van Erp, voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap. De verschijningsdatum van dit zeer leesbare essay is niet toevallig de dag waarop hij zijn inaugurale rede uitspreekt als professor fundamentele theologie aan de KU Leuven. In De onvoltooide eeuw kijkt hij terug - om het over de toekomst van de katholieke cultuur te hebben.

Tijdens het symposium op 31 oktober 2015 in Utrecht wordt tijdens de lunchpauze de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

Kom ook naar het jaarlijkse symposium van het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging, op zaterdag 31 oktober 2015 in de Aula van de Universiteit Utrecht. Thema is de veranderende plaats van ouderdom en de verhoudingen tussen generaties in onze cultuur, onder de titel Vervagende leeftijdsgrenzen, samen leven voorbij de generatieverschillen.

'Geld speelt wel een rol!' Dat was de uitdagende ondertitel van het avondsymposium 'De euro in de spreekkamer', georganiseerd door de medische afdeling van het Thijmgenootschap, op 19 maart in het auditorium van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. U kunt nu hieronder de presentaties nalezen.

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health? Deze vraag staat centraal tijdens het congres De moraal van digitaal, op 9 oktober 2015 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

'Baas over eigen lichaam’, het thema van de laatste Thijmbundel, gaat over de vraag in hoeverre de mens autonoom is over haar of zijn lichaam. Dat begrip 'autonomie' is echter niet van alle tijden en culturen – en zelfs niet van alle situaties, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen. Een vogelvlucht.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, op 1 november 2014, is Prof. Van Mourik benoemd tot lid van de kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2014, naast Jhr. Van Nispen tot Sevenaer.

Pagina's