Nieuws

In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof', dat is de ondertitel van het vijfde boek dat het Thijmgenootschap dit jaar uitgeeft: een bundel artikelen over de grote Nederlandse denker Erasmus. 

Aan het einde van een rumoerige week waarin de VS een nieuwe president koos was het weldadig om tijdens het jaarlijkse symposium een stap achteruit te zetten en met Eamon Duffy, Ernst Hirsch Ballin en Erik Borgman te kijken naar verleden, heden en toekomst van Utopia van Thomas More. Een verslag in tekst en beeld.

In onze cultuur verandert de verhouding tussen individu en instituut sterk, vertelde priester en auteur Ad van der Helm op zaterdag 12 november aan de jaarvergadering nieuwe stijl van het Thijmgenootschap.

Filosoof Michiel Meijer (32) ontving op zaterdag 12 november het eerste stipendium van Het Thijmgenootschap, de vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing. Het gaat om een bedrag van 10.000 euro.

Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. De patiënt had een min of meer afhankelijke rol. De laatste jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – kritische – klant, als manager van hun eigen gezondheid als partner die samen met zorgverleners een behandeling bepaalt.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert in 2016 en 2017 een serie van vier studiemiddagen rond het thema ‘Religie en geweld’. De eerste bijeenkomst stelde het lezen van geweldsteksten in de Bijbel aan de orde. Is de Bijbel inherent gewelddadig? Moeten we gewelddadige teksten in de Bijbel negeren of hermeneutisch tandeloos maken? Een verslag.

Geld speelt wel een rol, is de ondertitel van deze nieuwe bundel in de serie Annalen van het Thijmgenootschap. Een kritische blik op de ontwikkeling van ons zorgsysteem.

De Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap bespreekt en bepaalt de thema's voor bundels, conferenties en het symposium. Het bestaat idealiter uit wetenschappers van verschillende universiteiten en uit diverse disciplines.

Tijdens het jaarlijkse symposium op 12 november vindt ook de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. 

Voor één keer geen jammerklacht over wat er allemaal misgaat met de universiteit maar een poging – een essay – te verwoorden waar een universiteit voor dient te staan.

Pagina's