Nieuws

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert op vrijdagmiddag 7 april in Den Bosch de derde bijeenkomst in een reeks van vier bijeenkomsten over het thema ‘religie en geweld’. Met Adelbert Denaux en Rudi te Velde.

Onder de titel 'Soldaten voor God, cultuurhistorische beeldvorming van religieuze gewelddadigheid' vond op vrijdag 16 december 2016 in Den Bosch een tweede van vier studiebijeenkomsten plaats over religie en geweld. Een verslag door Harm Goris.

Soberheid als ideaal en als noodzaak; Genoom bewust; Vergiffenis en het recht; De theologie gevierendeeld: de 101ste jaargang van de Annalen van het Thijmgenootschap was een mooie mix van onderwerpen en disciplines. De artikelen uit deze bundels zijn nu gratis te lezen via deze website!

Op zaterdagmiddag 22 april 2017 organiseert de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een studiebijeenkomst over Lacan en de religie in Utrecht. Met medewerking van Ruud Welten en Marc de Kesel.

In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof', dat is de ondertitel van het vijfde boek dat het Thijmgenootschap dit jaar uitgeeft: een bundel artikelen over de grote Nederlandse denker Erasmus. 

Aan het einde van een rumoerige week waarin de VS een nieuwe president koos was het weldadig om tijdens het jaarlijkse symposium een stap achteruit te zetten en met Eamon Duffy, Ernst Hirsch Ballin en Erik Borgman te kijken naar verleden, heden en toekomst van Utopia van Thomas More. Een verslag in tekst en beeld.

In onze cultuur verandert de verhouding tussen individu en instituut sterk, vertelde priester en auteur Ad van der Helm op zaterdag 12 november aan de jaarvergadering nieuwe stijl van het Thijmgenootschap.

Filosoof Michiel Meijer (32) ontving op zaterdag 12 november het eerste stipendium van Het Thijmgenootschap, de vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing. Het gaat om een bedrag van 10.000 euro.

Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. De patiënt had een min of meer afhankelijke rol. De laatste jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – kritische – klant, als manager van hun eigen gezondheid als partner die samen met zorgverleners een behandeling bepaalt.

De Afdeling Katholieke Theologie organiseert in 2016 en 2017 een serie van vier studiemiddagen rond het thema ‘Religie en geweld’. De eerste bijeenkomst stelde het lezen van geweldsteksten in de Bijbel aan de orde. Is de Bijbel inherent gewelddadig? Moeten we gewelddadige teksten in de Bijbel negeren of hermeneutisch tandeloos maken? Een verslag.

Pagina's