Jaarstukken voor de ALV 2018

Tijdens het symposium op 3 november 2018 in Utrecht wordt 's ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

In verband hiermee gelieve hieronder aan te treffen:

- de concept-agenda,
- het concept-verslag van de ALV van 25 november 2017,
- het concept-jaarverslag 2017,
- het voorstel tot wijzigen statuten Thijmgenootschap
- de verklaring van de kascommissie
- het financieel jaarverslag 2017 van het Thijmgenootschap

 

mr. Jasper van Uden, alg. secretaris

 

Bijlagen: