Waarheid en democratie is verschenen

Hoe belangrijk is waarheid voor een democratische samenleving? Kan een democratie zonder waarheid?

Politici die wetenschappelijke rapporten als meningen typeren en tegenfeiten presenteren, leerlingen die complottheorieën boven historische kennis plaatsen en gevoelige onderwerpen weigeren te bespreken, onderzoekers die het vertrouwen in de wetenschap ondermijnen door onderzoeksresultaten te verzinnen of louter naar wenselijke uitkomsten te zoeken, nieuwsverspreiding op basis van algoritmen die ons wereldbeeld bevestigen. Allemaal zaken die het vertrouwen in de democratie ondermijnen en het belang van waarheid ondergraven. Maar hoe belangrijk is waarheid voor een democratische samenleving? Kan een democratie zonder waarheid?

Deze bundel richt zich op de complexe en soms moeizame relatie tussen waarheid en democratie. Vier maatschappelijke domeinen staan daarbij centraal: politiek, onderwijs, wetenschap en media. Waarheid en democratie bevat bijdragen van: Marcel Becker, Doreen Bour, Gabriël van den Brink, Jos Roemer, Bas van Stokkom, Yolande Ulenaers en Evert van der Zweerde.

Over de redacteurs:

Dr. Luca Consoli werkt als universitair docent Wetenschap en Samenleving bij het Institute for Science in Society (ISiS) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dr. Ronald Tinnevelt is als universitair hoofddocentrechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Radboud Universiteit Nijmegen.

*

Waarheid en democratie verschijnt als aflevering 106.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap bij Valkhof Pers.
ISBN 978 90 5625 503 9
Prijs €17,50

Leden krijgen de bundels automatisch thuisgestuurd. Ook lid worden?

*