Een behouden thuiskomst als ideaal in de palliatieve zorgverlening