Kleinschaligheid en het ‘thuis’ van mensen met dementie