Placebowerking beter begrepen vanuit het antroposofisch mensbeeld