Genoom bewust

Belasting of belofte?

Redactie: 

Wetenschappers zijn steeds verder in de ontrafeling van het menselijke genoom. Maar is dat alleen maar heilzaam? Natuurlijk is het geweldig als de oorzaak van een ziekte in een gen kan worden opgespoord omdat het een begin kan zijn voor een effectieve behandeling.

Maar verandert die wetenschap iets aan het ziek-zijn? Of zijn er slechts problemen bij gekomen? Is het wel een stap vooruit, om je er bewust van te zijn dat je drager bent van een genetische afwijking? De vrijheid van de mens wordt in zekere zin beperkt door de grenzen die het genoom hem stelt. Vormt de ontrafeling van het genoom dan niet eerder een belasting dan een belofte, omdat betrokkenen keuzes moeten maken die raken aan de essentie van het mens-zijn?

De ontwikkelingen in de humane genetica gaan zo snel dat we nauwelijks de kans krijgen ze in perspectief te zetten.

Genoom bewust wil bijdragen aan bewustzijn van deze ontwikkelingen en de mogelijkheid geven hierover een standpunt in te nemen.

Genoom bewust verschijnt als aflevering 101.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh 7
Het opsporen van erfelijke ziekten door identificatie van mutaties in het genoom Theo Wobbes en Ad Geurts van Kessel en Christian Gilissen 14
Farmacogenetica: dagelijkse praktijk of sciencefiction? Bas Schouwenberg 30
Dokter, wat moet ik doen? Maria van den Muijsenbergh 42
Kanker in de familie Een anonieme patiënt 53
Het genotype in de praktijk Theo Wobbes 58
Het ‘duizend dollar genoom’ in de gezondheidszorg Guido de Wert en Wybo Dondorp 73
Genomics, mensbeeld en het onbewuste Hub Zwart 97
Het ongekende diepe van de niet-gangbare keuze Carla Sieburgh 113
De grenzen van het afweer-paradigma in de medische ethiek Tsjalling Swierstra 134