Vergiffenis en het recht

Essays voor Edith Brugmans

Redactie: 

Vergiffenis staat op gespannen voet met het recht: enerzijds zet vergiffenis het recht buitenspel, anderzijds past ze bij het recht. Hoe werkt deze relatie precies? En wat is vergiffenis eigenlijk? Kunnen theologie, filosofie, rechtsgeleerdheid, geschiedbeoefening en literatuur ons hierover iets leren.

In deze bundel belichten vier filosofen (Edith Brugmans, Thomas Mertens, Renée van Riessen, Rudi te Velde), een theoloog (Piet Meiring) en twee juristen (Sebastiaan Roes en Gradus Vrieze) aspecten van het thema 'Vergiffenis en het recht' vanuit hun eigen vakgebieden en invalshoeken. Dit levert een rijk geschakeerd beeld op van hoe vergiffenis met het recht samenhangt, welke betekenis vergiffenis heeft, in het bijzonder in het recht, en hoe vergiffenis in het recht (door)werkt.

De zeven heel diverse bijdragen over 'Vergiffenis en het recht' zijn gebundeld als eerbetoon aan de rechtsfilosofe Edith Brugmans, die jarenlang heeft gefungeerd als de onvermoeibare voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap en die medio 2013 van deze raad, en van het algemeen bestuur van het Thijmgenootschap, afscheid heeft genomen. Edith Brugmans is zelf een van de auteurs die aan deze bundel een bijdrage hebben geleverd.

Vergiffenis en het recht verschijnt als aflevering 101.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Woord vooraf Stephan van Erp en Wim van de Donk 7
Inleiding Sebastiaan Roes 13
Tussen slachtoffer en dader Rudi te Velde 21
Vergeving en naastenliefde: mogelijk of onmogelijk? Renée van Riessen 43
Excuses afdwingen Gradus Vrieze 58
Geen vergeving voor Eichmann Thomas Mertens 96
Waarheid, geregtigheid, vergifnis en versoening Piet Meiring 111
Vergiffenis in het erfrecht Sebastiaan Roes 131
Vergiffenis als juridische en literaire finale: happy endings Edith Brugmans 175