Soberheid als ideaal en als noodzaak

Met teksten van Wijnand Duyvendak, paus Franciscus e.a.

Redactie: 

Afgelopen jaren is ‘soberheid’ steeds meer in de belangstelling gekomen. Met de economische crisis hebben veel mensen minder te besteden en moeten zich bijgevolg gaan bezinnen op wat ze echt nodig hebben. Maar versobering is niet alleen negatief omdat zij ook leidt tot kansen. De al of niet daartoe gedwongen sobere mens draagt namelijk bij aan een duurzame samenleving en daarmee mogelijk tot een betere wereld.

Vanuit een ander perspectief kent het ideaal van soberheid een lange traditie met diepe spirituele wortels. In die traditie staat ook de nieuwe paus Franciscus die met zijn ‘sobere’ levensstijl veel mensen voor zich inneemt. Het boek bevat drie teksten die zijn opgetekend naar aanleiding van een interreligieuze dialoog met rabbijn Skorka: over geld, macht en armoede. Deze teksten worden becommentarieerd door Nederlandse theologen.

Soberheid als ideaal en als noodzaak bevat bijdragen van Arjan Broers, Wijnand Duyvendak, Marius de Geus, Dirk Geldof, Fred van Iersel, Charles van Leeuwen, Jeanine Schreurs en Willem Marie Speelman.

Soberheid als ideaal en als noodzaak verschijnt als aflevering 101.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

*

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Versobering: levenskunst of drama? Marcel Becker en Theo Wobbes 7
Zuinigheid: totem en taboe Jeanine Schreurs 11
‘We want it all and we want it now’ Wijnand Duyvendak 27
Versobering als positieve kracht Marius de Geus 37
Sufficiëntie als maatschappijkeuze Dirk Geldof 58
Paradoxen in monastieke soberheid Charles van Leeuwen 72
Over politiek en macht Jorge Bergoglio en Abraham Skorka 89
Paus Franciscus over soberheid Fred van Iersel 103
Over geld Jorge Bergoglio en Abraham Skorka 116
Groeien moet. Maar dan anders Arjan Broers 120
Over de armoede Jorge Bergoglio en Abraham Skorka 129
De ware armoede, de ware rijkdom Willem Marie Speelman 137