Het coöperatieve gedachtegoed als verbindingsmiddel voor maatschappelijke samenhang?