Van maakbaarheid naar co-productie

Nieuwe handelingsperspectieven voor de overheid in de participatiesamenleving

​Nog niet gratis digitaal beschikbaar.